Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Η SIEMENS πληρώνεται απο την κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου!!!!Η SIEMENS πληρώνεται κανονικά απο την κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση εκβιάζει τους φορείς με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και τους επιβάλει να μεταφέρουν τα ταμειακά τους αποθέματα για να πληρώσει μισθούς και συντάξεις για τον μήνα Μάιο ,την ίδια ώρα η κυβέρνηση πληρώνει την SIEMENS για πιστοποίηση έργων σηματοδότησης στο ΜΕΤΡΟ της Αθήνας με δυο εκαττομύρια(2.000.000) Ευρώ.

Και εφόσον με την κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου είμαστε σε κρίση ρευστότητας γιατί δεν καθυστερεί τις πληρωμές στην SIEMENS ,και προτιμάει να πάρει τα λεφτά απο τα ταμειακά διαθέσιμα των φορέων? Μήπως γιατί παρόλο τα μεγάλα λόγια για σκληρή διαπραγματευση ,τελικά η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου ακολουθεί αυτά που τους λέει η Τρόικα όπως με τον κ.Βαρουφάκη?

Διαβάζοντας απο τον ιστότοπο της Διάυγειας  (https://diavgeia.gov.gr/decision/view/72%CE%9A%CE%A146%CE%A88%CE%9F3-%CE%A9%CE%9B6)
διακρίνουμε τα παρακάτω:

1) Υποβολή λανθασμένων στοιχείων και τόκων απο την πλευρά της SIEMENS
2) Η εικόνα της Πιστοποίησης δεν είναι η αρμόζουσα σύμφωνα με την Αττικο Μετρό αλλά τελικά εγκρίνεται πληρωμή δυο εκαττομύριων(2.000.000) Ευρώ." Μας υποβάλατε προς έλεγχο και έγκριση τον Λογαριασμό 17 - Πιστοποίηση Πληρωμής
αξίας:
                                              2.168.826,49 Ευρώ
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ A.E., κατόπιν ελέγχου, επισυνάπτει και επιστρέφει διορθωμένο και
θεωρημένο το πρωτότυπο της Πιστοποίησης Πληρωμής Νο. 17, εγκρίνοντας πληρωμή
αξίας:
                                             1.983.117,14 Ευρώ
Κατά το έλεγχο της παρούσας Πιστοποίησης παρατηρήθηκε ότι είχατε υποβάλλει πολλά
λανθασμένα στοιχεία όπως:
• Λανθασμένα ποσοστά προόδου εργασιών της προηγούμενης 16ης Πιστοποίησης
• Λανθασμένος υπολογισμός απόσβεσης προκαταβολής και δεδουλευμένων τόκων.
Με βάση τα ανωτέρω, καλείσθε να συντάσσετε κάθε φορά την Πιστοποίηση εργασιών με τη
δέουσα προσοχή και επιμέλεια διότι η εικόνα που παρουσιάζει δεν είναι η αρμόζουσα."


Απο την παραπάνω επιστολή γίνεται κατανοητό πόσο σκληρή είναι η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου απέναντι στην SIEMENS. Και είναι τόσο σκληρή που δεν καθυστερεί καθόλου την πληρώμη της SIEMENS αλλά προτιμά να παίρνει τα λεφτά απο τα ταμεία π.χ. των νοσοκομείων για να πληρώσει μισθούς και συντάξεις.Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης.Δεν υπάρχουν σχόλια: