Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

Στο "κόλπο" του άρθρου 99 και η ΑΕΚ.


Eυλογία για όλο και περισσότερες εταιρείες μπορεί να χαρακτηριστεί το άρθρο 99 του πτωχευτικού δικαίου σχετικά με τα προβλεπόμενα περί προστασίας από τους πιστωτές.


Το άρθρο 99 στην ουσία αποτελεί την ανασκευή του άρθρου 44 του νόμου 1892/90.Ο νόμος στον οποίο υπάγεται το άρθρο 99 είναι ο 3588 του 2007.Διαβάστε παρακάτω ολόκληρο το άρθρο 99:

ΝΟΜΟΣ 3588/2007 - ΦΕΚ 153/Α'/10.7.2007
Πτωχευτικός Κώδικας.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ


Αρθρο 99
Προϋποθέσεις

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο αποδεικνύει οικονομική αδυναμία, παρούσα ή προβλέψιμη, χωρίς να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης των πληρωμών του, μπορεί να ζητήσει από το πτωχευτικό δικαστήριο το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής.
2. Στην αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο πρέπει να περιγράφεται η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, το μέγεθος και η κοινωνική σημασία της επιχείρησης από άποψη απασχόλησης, τα προτεινόμενα μέτρα χρηματοδότησής του και τα μέσα αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής. Στην αίτηση επισυνάπτεται σε πρωτότυπο, με ποινή απαραδέκτου αυτής, γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την αμοιβή του εμπειρογνώμονα και του μεσολαβητή.
3. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης, αν το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να ορίσει με διάταξή του εμπειρογνώμονα που επιλέγει από τον κατάλογο πραγματογνωμόνων, για να διαπιστώσει την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη. Προς το σκοπό αυτόν, ο εμπειρογνώμονας ζητεί από τον οφειλέτη όλα τα κατά την κρίση του αναγκαία οικονομικά στοιχεία, κατά παρέκκλιση δε από τις κείμενες διατάξεις, μπορεί να ζητήσει κάθε πληροφορία και από πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα και υποχρεούται να καταθέσει την έκθεσή του στον αρμόδιο γραμματέα εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από το διορισμό του.


(Κάντε κλίκ για να διαβάσετε ολόκληρο τον νόμο: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3588_07.htm)


Η συνήθης αμυντική θέση όσων επιδιώκουν την υπαγωγή τους στο άρθρο 99 είναι πως με την κίνηση αυτή αποσκοπούν στη διασφάλιση τόσο των πιστωτών όσο και της ίδιας της εταιρείας.

Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούν ότι η ενέργεια αυτή θα αποτελέσει προπομπό σειράς αρνητικών εξελίξεων, ειδικότερα σε μια περίοδο που η ακίνητη περιουσία υπερβαίνει κατά πολύ τις υποχρεώσεις των εταιρειών. Ο νέος πτωχευτικός κώδικας έχει διχάσει τον οικονομικό κόσμο εξαιτίας των απολαβών που τυγχάνουν οι εταιρείες οι οποίες βρίσκουν καταφύγιο στο νόμο με το πρόσχημα της προστασίας από τους πιστωτές.

Οι εταιρείες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας μετά την ένταξή τους απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, αλλά και από οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτων. Στο παρελθόν η λύση της αντιμετώπισης των χρεών -έστω και βραχυπρόθεσμη- αναζητούνταν μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή εισαγωγής μετοχών της εταιρείας στο χρηματιστήριο.

Σημαντικός είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων από δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας όπως η ακτοπλοΐα, οι κατασκευές, οι τηλεπικοινωνίες, η κλωστοϋφαντουργία, ακόμη και ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας, που φλερτάρουν με το ενδεχόμενο ακόμη και της πτώχευσης και αναζητούν τρόπους διεξόδου από τα οικονομικά τους αδιέξοδα.

Μεγάλος αριθμός κυρίως κατασκευαστικών εταιρειών αντιμετωπίζει αδιέξοδο εξαιτίας της δραματικής υποχώρησης του κατασκευαστικού έργου, αλλά και της απροθυμίας των τραπεζών να τις χρηματοδοτήσουν. Από την άλλη, σημαντικές είναι και οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των οφειλών του Δημοσίου για έργα που χρονολογούνται ακόμη και από το 2004.

Τα ονόματα εταιρειών όπως Αltec Τelecoms, Μicroland, Διεκάτ, Τeledome, Lannet, Έκτασις, ΣΑΟΣ, Ενωμένη Κλωστοϋφαντουρ- γία, Όμιλος Λαναρά, Βetanet, Hellenic Homes, Αφοί Μεσοχωρίτη, και Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες περιλαμβάνονται στη λίστα εκείνων που έκαναν αίτηση, η οποία είτε απορρίφθηκε είτε έγινε δεκτή.

Ανάλογο είναι και το παράδειγμα της ΑΕΚ, όταν πριν από μερικά χρόνια το άρθρο μπήκε για τα καλά στη ζωή των φίλων της, σε μια προσπάθεια εξυγίανσης του ιστορικού συλλόγου. Στην αίτηση που είχε κατατεθεί στο Εφετείο για υπαγωγή της ΑΕΚ στο άρθρο 44, οι βασικοί πιστωτές και μέτοχοι της ΠΑΕ είχαν ζητήσει να μειωθούν τα χρέη σε ποσοστό 95%, που σήμαινε ότι αν το αίτημα γινόταν αποδεκτό, θα μειώνονταν και τα χρέη προς το Δημόσιο κατά 95%.

Στην ίδια λογική μπήκε και η ΚΑΕ ΑΕΚ με το άρθρο 99.Στην ΑΕΚ είναι αισιόδοξοι ότι το δικαστήριο θα υπαγάγει τελικά την ΚΑΕ στο άρθρο 99. Κάτι που αν συμβεί, θα σημαίνει ότι για άλλους τρεις μήνες θα γίνουν διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές προκειμένου να επιτευχθεί διακανονισμός, ο οποίος θα έχει διάρκεια δύο ετών. Για όλο αυτό το διάστημα τα παλιά χρέη δεν θα ταλαιπωρούν την ΑΕΚ.


Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης


Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

Υποψήφια προς επιτήρηση και η Γερμανική οικονομία - Στήριξη Μέρκελ στην Ελλάδα.


Την υποστήριξή της προς την Ελλάδα εξέφρασε η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ στη διάρκεια του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Βόννη, απορρίπτοντας ταυτόχρονα τους φόβους για μια χρεοκοπία της.

Πιο συγκεκριμένα είπε τα εξής:

<<Κι άλλα έθνη έχουν επίσης τα προβλήματά τους. Για να έχουμε μια πραγματική συζήτηση, θα ζητούσα να μην μεγαλοποιείται αυτό το θέμα. H Ευρωπαική Ένωση φέρει κοινή ευθύνη για την Ελλάδα.Γιατί αυτό που συμβαίνει σε μια χώρα μέλος έχει επίδραση σε όλες τις άλλες, ιδιαίτερα όταν υπάρχει μια ενιαία νομισματική μονάδα. Γι' αυτό φέρουμε όλοι κοινή ευθύνη απέναντι στην Ελλάδα, κατέληξε>>.

Είναι αυτονόητο οτι μια τέτοια δήλωση της κ.Μέρκελ βοηθάει την Ελλάδα σε αυτή την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Αλλά η πραγματικότητα είναι οτι σε τέτοια δύσκολη κατάσταση βρίσκεται και η Γερμανική οικονομία.και απο οτι φαίνεται μετά την Ελλάδα και την Ισπανία, η Γερμανία θα είναι η επόμενη χώρα που θα τεθεί σε επιτήρηση.

Αυτό συμβαίνει γιατί το δημόσιο έλλειμμα της Γερμανίας θα υπερβαίνει το 5% του ΑΕΠ το επόμενο έτος, δύο φορές το ανώτατο επιτρεπτό όριο σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.

Η συνολική αξία του χρέους της Γερμανίας αναμένεται να φθάσει περίπου τα 145 δισεκατομμύρια € σε σύγκριση με 60 δισεκατομμύρια € του τρέχονοντος έτους.


Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το συνολικό χρέος της Γερμανίας να εκτιμάται ότι θα φθάσει το 78% του ΑΕΠ, πολύ πάνω από το όριο του 60% που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ανάπτυξης.Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτηςΤετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009

Το νέο επεισόδιο ρύπανσης στην Κοζάνη οδηγεί τους εργαζομένους στο κλείσιμο του ΑΗΣ Πτολεμαίδας.

Επιτακτική εμφανίζεται, πλέον, η ανάγκη για τη λήψη άμεσων μέτρων από τη ΔΕΗ και την πολιτεία, στα οποία ενδεχομένως να συμπεριλαμβάνεται και η απόφαση για το οριστικό κλείσιμο του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μείζον πρόβλημα της υπέρβασης ρύπων από την άκρως ρυπογόνα μονάδα της χώρας και των Βαλκανίων! Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφηκαν κατά το χρονικό διάστημα 21/11/09 εώς 24/11/09 είχαμε νέο επεισόδιο ρύπανσης στον Νομό Κοζάνης.

(κάντε κλίκ για να δείτε τα αποτελέσματα των μετρήσεων http://www.kozani.gr/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=869&Itemid=2 ).

Επίσης το Κέντρο Περιβάλλοντος αναφέρει οτι τας στοίχεια είναι άκρως ανησυχητικά και καταγράφουν ρύπους σε επίπεδα ρεκόρ για την περιοχή, με υπερβάσεις που ξεπερνούν ακόμη και τέσσερις φορές τα όρια λήψης μέτρων!

Μάλιστα για το θέμα ενημερώθηκε η εισαγγελία απο τον νομάρχη Κοζάνης κ. Γιώργο Δακή, ο οποίος αποκάλυψε πως την Κυριακή 24/11/09 είχαμε διπλή επανεκκίνηση μονάδων του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας, κάτι που συνέβαλε τα μέγιστα στην κατακόρυφη αύξηση στα επίπεδα των ρύπων!

Μετά απο όλα αυτά οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, με πρωτοβουλία του Σωματείου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΗ «Σπάρτακος» αποφάσισαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και κατάληψη του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο (Τετάρτη), στις 7 το πρωί.

Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ ζητούν -μεταξύ άλλων- την αντικατάσταση των παλαιών λιγνιτικών μονάδων του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για τη μονάδα «Μελίτη 2», στη Φλώρινα.

Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

Μέχρι πότε θα συνεχίζεται η πολιτική διγλωσσία του ΣΥΡΙΖΑ?


Σε προχθεσινό του άρθρο ο Α. Τσίπρας (κάντε κλίκ για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο (http://www.protagon.gr/Default.aspx?tabid=70&smid=382&ArticleID=720&reftab=61&t)

επαίρεται σημειώνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν «η μόνη πολιτική δύναμη που υπερασπίστηκε, χωρίς να λογαριάσει το κόστος, το δίκαιο και τα αίτια της εξέγερσης του περασμένου Δεκέμβρη». Και σε μια προσπάθεια να πείσει πως αυτό αποτελεί περίπου μια πράξη αυτοθυσίας του κόμματος, προσθέτει ότι αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ «το πλήρωσε».

Είχε ένα κόστος δηλαδή η υποστήριξη της εξέγερσης, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ή αλλιώς αυτό που ονομάζεται «πολιτικό κόστος». Εαν δούμε τα γεγονότα απο απόσταση θα μπορέσουμε να πούμε οτι ο κ. Τσίπρας δεν λέει ψέματα. Πολλοί από τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης αλλά και το ΚΚΕ αποδοκίμασαν με κάθε τρόπο τη συγκεκριμένη εξέγερση. Ωστόσο, ο Α. Τσίπρας λέει τη μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι πως στο εσωτερικό του κόμματός του δεν ήταν λίγοι εκείνοι που επέκριναν τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Και οι ενστάσεις τους καταγράφηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα ως μια ισχυρή τάση στο εσωτερικό του κόμματος. Στη μισή αυτή αλήθεια εντάσσεται επίσης και η προσπάθεια κ. Τσίπρα προεκλογικά να πάρει αποστάσεις από την εξέγερση, για τα γνωστά σε όλους <<ψηφαλάκια>>.


Έτσι διαβάζοντας την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που αφορά στα επεισόδια του Σαββατοκύριακου βλέπουμε οτι προσπαθεί να δημιουργήσει μια βεντέτα με τον κ.Χρυσοχοίδη,την ώρα μάλιστα που είχανε σήμερα και αρκετές τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Διαβάστε παρακάτω τις ανακοινώσεις:

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ...

<<Το χρονικό των προαναγγελθέντων επεισοδίων, φρόντισε το υπουργείο προστασίας του πολίτη, να μην διαψευστεί. Με απίστευτη βία διέταξε τις αστυνομικές δυνάμεις να εφαρμόσουν το δόγμα της μηδενικής ανοχής, παραβιάζοντας όλη τη σχετική νομοθεσία και το Σύνταγμα. Εξαπέλυσαν προληπτική επίθεση στο Κερατσίνι και στα Εξάρχεια, χωρίς Εισαγγελέα, παραβιάζοντας το οικιακό άσυλο και εισβάλλοντας στο Δημαρχείο Κερατσινίου χωρίς άδεια της αρχής. Η προσαγωγή ατόμων και η μετατροπή τους σε κατηγορούμενους, χωρίς την τήρηση του νόμου, καθώς και η αθρόα προσαγωγή διαδηλωτών, πριν καν φτάσουν στη διαδήλωση, ήταν βέβαιο ότι θα κλιμακώσουν τις αντιδράσεις, ώστε να επιβεβαιωθεί η προαναγγελία τους. Η βεντέτα του Χρυσοχοΐδη με τους αναρχικούς και η στρατικοποίηση της αντιπαράθεσης, εγκυμονεί κινδύνους για την πολιτική έκφραση και διαμαρτυρία. Καλούμε την κυβέρνηση να επέμβει άμεσα στο σχεδιασμό της ανεξέλεγκτης καταστολής που εφαρμόζει ο υπουργός της. Η υπονόμευση της διαδήλωσης της Δευτέρας, που αποτελεί έναν επιπλέον στόχο της αστυνομικής βίας που εκδηλώθηκε στη σημερινή πορεία ώστε να μην κατέβουν μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι, θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Η νεολαία δεν τρομοκρατείται. Αγωνίζεται για τα αυτονόητα και κανείς και τίποτα δεν θα υπονομεύσει τη συλλογική της έκφραση. Η μαζική συμμετοχή της στο σημερινό συλλαλητήριο και παραμονή της ως το τέλος, παρά την καταστολή και τη ρίψη δακρυγόνων, αποδεικνύει ότι το ρεύμα της αμφισβήτησης δεν γυρνάει πίσω. Οι σχεδιασμένες επιθέσεις από ομάδες οπαδών της τυφλής βίας και η στρατηγική της έντασης που έχουν επιλέξει, δεν επηρεάζει τη συντριπτική πλειοψηφία της νεολαίας, που υιοθετεί το δρόμο του συλλογικού αγώνα.>>

Η άμεση αντίδραση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ.Χρυσοχοϊδη:

«Προκαλεί κατάπληξη η ανακοίνωση τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το τριήμερο εκδηλώσεων μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, καθώς βρίθει από ψεύδη και ανακρίβειες και συνηγορεί επιπόλαια σε μια απολίτικη ιδεολογία της σύγκρουσης με προφανείς ψηφοθηρικούς στόχους. Στόχοι, σε κάθε περίπτωση, αμφίβολης αποτελεσματικότητας, καθώς το συγκεκριμένο ακροατήριο είναι ξεκάθαρα αντι-κοινοβουλευτικό και όχι εξω-κοινοβουλευτικό όπως θα ήθελαν να πιστεύουν ορισμένοι. Άλλωστε, ο χουλιγκανισμός και οι βάνδαλοι δεν έχουν σχέση με τη Δημοκρατία. Το γεγονός μάλιστα ότι υπάρχουν 2 τραυματίες πολίτες και 16 αστυνομικοί είναι ένα στοιχείο ευρύτερου προβληματισμού.

Επί της ουσίας στα καταγγελλόμενα. Καταρχάς δεν υπήρξε καμία «προληπτική επίθεση στο Κερατσίνι και τα Εξάρχεια χωρίς Εισαγγελέα», για τον απλό λόγο ότι πρώτον δεν υπήρξε καμία επίθεση, αλλά απολύτως νόμιμες ενέργειες των αστυνομικών αρχών, παρουσία Εισαγγελέα, στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους να διασφαλίσουν τον ειρηνικό χαρακτήρα των εκδηλώσεων αποτρέποντας έκνομες ενέργειες. Οι αιτιολογημένες προσαγωγές ατόμων δεν είναι παράνομες σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, όπως επίσης δεν είναι παράνομη και η απαγγελία κατηγοριών από τις δικαστικές αρχές. Τα στοιχειώδη αυτά θα έπρεπε να τα γνωρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Προσωπικά δεν έχω καμία βεντέτα ούτε με τους αναρχικούς ούτε με κανέναν άλλον χώρο, πλην όσων αντιστρατεύονται τις αξίες της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η προσωπική μου αντιπαράθεση είναι μόνο με ναζιστές, ρατσιστές και τρομοκράτες, με όποια ιδεολογική μεταμφίεση και αν εμφανίζονται.

Ένα άλλο στοιχείο που προκαλεί κατάπληξη είναι η πολιτική διγλωσσία στην οποία επιδίδεται τόσο απροκάλυπτα ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε όλη τη διάρκεια του σημερινού συλλαλητηρίου είχα επανειλημμένα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του ΣΥΝ και της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Α. Τσίπρα, και πραγματικά εκπλήσσομαι με το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις συνομιλίες μας και στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ας είναι όμως, αυτό είναι εσωτερικό πρόβλημα του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου.

Ωστόσο υπάρχει ένα σημείο που ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει με τη γλώσσα της λογικής, ότι "οι σχεδιασμένες επιθέσεις από ομάδες της τυφλής βίας, δεν επηρεάζει τη συντριπτική πλειοψηφία της νεολαίας που υιοθετεί το δρόμο του συλλογικού αγώνα". Σε αυτό είμαστε απολύτως σύμφωνοι».


Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης


Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Προκλητική και ατυχής η δήλωση του κ.Καρατζαφέρη για την Κούνεβα στην Βουλή.Άλλη μια προκλητική δήλωση του Προέδρου του ΛΑΟΣ Γιώργου Καρατζαφέρη στην Ολομέλεια της Βουλής έγινε μόλις πριν απο λίγο.

Ο κ.Καρατζαφέρης αναφέρθηκε στην καθαρίστρια απο την Θεσσαλοκίκη κ.Μαλωνοπούλου.Η οποία πριν απο λίγες μέρες συμμετείχε σε εκδήλωση του σωματείου εργολαβικών καθαριστών, στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, και στις 10 το βράδυ που επέστρεψε στο σπίτι της, στην οδό Σύρου, στην Ανω Τούμπα, διαπίστωσε ότι είχαν ρίξει καυστικό υγρό στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της, το οποίο προκάλεσε εμφανή διάβρωση.

Η αναφορά του κ.Καρατζαφέρη στην Βουλή έλεγε τα εξής:

«Θέλω να εκφράσω κι εγώ τη συμπάθεια μου στην καθαρίστρια, τη συνδικαλίστρια γι’ αυτό που έγινε στο αυτοκίνητο της. Βέβαια, όταν μιλάμε για κρίση στην οικονομία και μια καθαρίστρια έχει ένα αυτοκίνητο αρκετά ακριβό, αυτό δείχνει ότι ίσως δεν υπάρχει τόση κρίση στα φτωχότερα στρώματα! Νομίζω ότι βιτριόλι στο αυτοκίνητο δεν δικαιολογεί να της χαριστεί ένα τριάρι! Μία γκαρσονιέρα ίσως!»

(Κάντε κλίκ http://www.laos.gr/load_file.asp?epilogi=press/txtfiles/cenPage/text12.txt)


Με την τελευταία του φράση εννοούσε την Κωνσταντίνα Κούνεβα στην οποία παραδόθηκε ένα σπίτι από τον υπουργό Εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων κ.Λοβέρδο αναγνωρίζοντας την τραγική της περιπέτεια, ως εργατικό ατύχημα.


Να σημειώσουμε οτι η κα Κούνεβα εξακολουθεί να νοσηλεύεται, από τα μεσάνυχτα της 22ας Δεκεμβρίου του 2008 στο νοσοκομείο και είδαμε όλοι την τραγική της κατάσταση μέσα απο την εκπομπή του κ.Θεωδοράκη ‘Πρωταγωνιστές’.


Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

ΑΚΤΩΡ-ΗΣΑΠ είναι οι υπεύθυνοι για την καθημερινή ταλαιπωρία των επιβατών του ηλεκτρικού.Μόνιμος επιβάτης του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου έχει γίνει η ταλαιπωρία, καθώς τα συνεχιζόμενα έργα για τον εκσυγχρονισμό της γραμμής εντείνουν τις αρρυθμίες στα δρομολόγια των συρμών. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα απο την αρχή και ίσως έτσι καταλάβουμε ποιός είναι ο πραγματικός λόγος της ταλαιπωρίας μας.

Το έργο είχε κερδίσει αρχικά η κοινοπραξία των εταιρειών Strabag-Θέμελη, που όμως κηρύχθηκε έκπτωτη. Στη συνέχεια, προσωρινός ανάδοχος κηρύχθηκε η Μοχλός, θυγατρική του ομίλου της Τεχνικής Ολυμπιακής, που ήταν δεύτερος μειοδότης. Τότε, η Ακτωρ κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία και κέρδισε, αλλά η μη εμπρόθεσμη κατάθεση αγωγής εκ μέρους της, οδήγησε το έργο εκ νέου στα χέρια της Μοχλός.Και ενώ περιμένανε όλοι οτι ανάδοχος του έργο θα είναι η Μοχλός,αιφνιδίως η εταιρεία αποχώρησε, με αποτέλεσμα το έργο να κατακυρωθεί εν τέλει,που αλλού αλλά στην ΑΚΤΩΡ.

Ας δούμε τς τώρα τα παράξενα που συμβαίνουν σε αυτή την σύμβαση και έχουν σαν αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται καθημερινά ο πολίτης.

Πρώτον,σύμφωνα με την σύμβαση(κάντε κλίκ να διαβάσετε τα στοιχεία της σύμβασης http://dgmarket.kapatel.gr/tenders/np-notice.do~2638125#)η ημερομηνία ανάθεσης ήταν στις 28.2.2008 και η συνολική δειάρκεια του έργου είναι 75 εβδομάδες.Αυτό σημαίνει ότι το έργο έπρεπε ήδη να είχε τελειώσει στις άρχες του Ιουλίου του 2009. Αντιθέτως όλοι γνωρίζουμε απο την καθημερινή μας ταλαιπωρία οτι το έργο ειναι ακόμα στην αρχή.Αυτό επιβεβαιώνεται και απο τις δηλώσεις του Διευθύνων Συμβούλου του ΗΣΑΠ κ.Αραπατσάκου στην Ελευθεροτυπία οτι το έργο έχει φτάσει μόλις το 35 με 40%.

Δεύτερον η σύμβαση προβλέπει την εγκατάσταση πρόσθετης σηματοδότησης και αλλαγών έτσι ώστε οι χρονοαποστάσεις κατα την δειάρκεια των έργων να μην αυξηθούν πάρα πολύ αλλά να φτάνει το μέγιστο στα 6 λέπτα.

Λαμβάνοντας υπ’όψην τους παραπάνω λόγους καταλαβαίνουμε οτι η εταιρεία ΑΚΤΩΡ δεν πληρεί τους όρους της σύμβασης και στις δυο περιπτώσεις. Στην πρώτη γιατί έπρεπε το έργο να είχε ήδη τελειώσει και στην δευτερη το βιώνουμε όλοι μας καθημερινά όπου η χρονοαπόσταση μεταξύ των συρμών φτανει μέχρι και τα 15 λεπτά.

Ουσιαστικά με την ανοχή της διοίκησης του ΗΣΑΠ(κ.Αραπατσάκου) η εταιρεία ΑΚΤΩΡ κάνει οτι θέλει δίχως να υπολογίζει την ταλαιπωρία των πολιτών καθημερινά.Έτσι η λύση του ΑΚΤΩΡ-ΗΣΑΠ για να επιταχύνουν το έργο είναι να αυξηθούν οι μονοδρομήσεις σε διάφορα σημεία της γραμμής αλλά και να κλείνουν τελείως κομμάτια της γραμμής δίχως να υπολογίζουν την καθημερινότητα του πολίτη.Και για να καλύψουνε το κενό αυτό δρομολογούνε λεωφορεία της ΕΘΕΛ με ατελείωτες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία για τους επιβάτες.

Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση έχει σαν αποτέλεσμα απο τους 33 συρμούς που εξυπηρετούσαν 540.000 επιβάτες μέχρι πρίν την έναρξη των έργων,σήμερα να μπορούν δρομολογηθούν από 15 μέχρι 17 συρμούς.

Σε όλη αυτή την κατάσταση μέχρι τώρα δεν έχουμε δει την αντίδραση της κυβέρνησης όπου να σημειώσουμε προεκλογικά επικαλούταν μια καλύτερη καθημερινότητα για τον πολίτη. Ο κ.Αραπατσάκος τοποθετήθηκε στον ΗΣΑΠ κατά την περίοδο υπουργείας του βουλευτή της ΝΔ κ.Στυλιανίδη και δυστυχώς για έμας τους πολίτες δεν τον έχουνε αλάξει ακόμα.


Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009

Επίδομα θέρμανσης δεν πήρανε φέτος στο Κάτω Νευροκόπι αλλά πήρανε την μείωση τιμής των καυσόξυλων.


Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ο χειμώνας σε μερικές περιοχές της χώρας μας ξεκινάει νωρίτερα απο την υπόλοιπη Ελλάδα.Μια απο αυτές τις περιοχές είναι και η περιοχή Νευροκοπίου στο Νομό Δράμας.Το δράμα που περνάνε τα τελευταία χρόνια οι κάτοικοι εκεί είναι το μέγαλο κόστος που χρειάζονται για την θέρμανση.


Ένας τρόπος για να αποφύγουνε το μεγάλο κόστος του πετρελαίου είναι τα καυσόξυλα.Όμως στην περιοχή Νευροκοπίου επικρατούν για μεγάλες χρονικές περιόδους πολύ χαμηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα η κατανάλωση καυσόξυλων να είναι πάρα πολύ μεγάλη επιβαρύνοντας πάρα πολύ το οικογενειακό εισόδημα.


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με απόφαση του υφυπουργού κ.Καρχιμάκη, ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του Έπαρχου Κ. Νευροκοπίου κ. Καραϊσαρλής Παντελής, με το οποίο ζητούσε τη μείωση κατά 50% της τιμής διάθεσης καυσόξυλων ατομικών αναγκών για την περιοχή του Νευροκοπίου(κάντε κλίκ για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση).


Επίδομα θέρμανσης μπορεί να μην πήρανε αλλά τουλάχιστον η μείωση της τιμής των καυσόξυλων θα βοηθήσει αρκετά τον οικογενειακό τους προυπολογισμό.


Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

Αποπομπή των δυο ειδικών φρουρών του Α.Τ. Αγ.Παντελεήμονα και ίδρυση Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας.Όλοι μας γνωρίζουμε οτι το σημερινό σύστημα υποβολής και διερεύνησης καταγγελιών που να αφορά αστυνομικούς πάσχει. Η γνωστή σε όλους μας Ε.Δ.Ε. δηλαδη ένορκη δοιηκοιτική εξέταση.Είναι γνωστό επίσης ότι σε πολλές περιπτώσεις η εξέταση των καταγγελιών δεν είναι αντίστοιχη με την σοβαρότητα του περιστατικού.

Πέρα απο αυτό οι σημερινές πειθαρχικές διαδικασίες είναι χρονοβόρες και γραφειοκρατικές. Υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος πρέπει να περιμένει ακόμα και ένα χρόνο για να πάρει στα χέρια του μια απόφαση που να τον δικαιώνει ή όχι.

Τέλος, το σημερινό σύστημα βασίζεται αποκλειστικά στις εσωτερικές διαδικασίες των Σωμάτων και εμπλέκει ελάχιστα τον καταγγέλλοντα πολίτη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε περιπτώσεις όπου οι πολίτες αρνούνται να συνεργαστούν με τις αστυνομικές ή τις δικαστικές αρχές μιας και δεν τις εμπιστεύονται.
Διότι ουσιαστικά ο κάθε πολίτης αυτό που ζητά σε ένα ευνομούμενο κράτος είναι ένα κράτος δικαίου όπου όταν ο πολίτης υποβάλει μια καταγγελία εις βάρος κρατικού λειτουργού να παίρνει απάντηση σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Και αυτός είναι ο στόχος του κ.Χρυσοχοίδη.Για την υλοποίηση αυτού του στόχου ιδρύθυκε η μια νέα υπηρεσία η οποία θα ονομάζεται Υπηρεσία Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας.

Θέλοντας να δείξει το πνεύμα που θα διέπει αυτή την υπηρεσία ο κ.Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε στο προχθεσινό περιστατικό δύο Ειδικών Φρουρών του Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα που επέδειξαν απαράδεκτη συμπεριφορά και άσκησαν βία σε μία γυναίκα με ένα παιδί.
Έτσι αποφάσισε οτι οι δύο αυτοί κύριοι δεν έχουν καμία θέση στο Αστυνομικό Σώμα δίνοντας εντολή στον Αρχηγό της Αστυνομίας να προβούν στα νόμιμα οι αρμόδιοι και να γίνουν όλες οι ενέργειες ούτως ώστε να μην επιστρέψουν ποτέ ξανά στο Σώμα οι δύο συγκεκριμένοι Ειδικοί Φρουροί.

Επιτέλους δικαιώθηκε ο πρώτος πολίτης χωρίς την Ε.Δ.Ε. η οποία τόσα χρόνια κουκούλωνε τις αυθαιρεσίες των αστυνομικών.


Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Γκάφα του κ.Βγενόπουλου με τις άγονες γραμμές!


Ο διαγωνισμός για το σύνολο των (24) αεροπορικών γραμμών προκηρύχθηκε επι κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας στις 10/06/2009 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 10/08/2009. Παράλληλα ορίστηκε και η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.Επειδή όμως δεν διενεργούνται διαγωνισμοί κατά το χρονικό διάστημα 5-20 Αυγούστου μετατέθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών για την 26η Αυγούστου 2009.

Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργήθηκε κανονικά στις 26/08/2009 αλλά μέχρι να γίνει η αξιολόγηση των προσφορών και να εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση ο κ.Καραμανλής αποφάσισε να γίνουν εθνικές εκλογές.Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα στις 18/09/2009 με Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών να ακυρωθεί η εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία.

Οι εκλογές γίνανε και ο νεός υπουργός κΡέππας με εντολή του παρέτεινε εκμετάλλευση των 19 γραμμών από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές - χωρίς αντιστάθμισμα - με παράταση των ισχυουσών Συμβάσεων μέχρι 30/11/2009, ενώ τροποποιήθηκαν οι συμβάσεις των υπολοίπων 5 γραμμών ως προς την ημερομηνία λήξης τους, (οι 3 έληγαν 30-04-11 και οι 2 στις 30-04-10), με νέα ημερομηνία λήξης την 30/11/2009.

Αμέσως μετά προκηρύχθηκε νέα διαγωνιστική διαδικασία για το χρονικό διάστημα 01/04/2010 – 31/03/2012 και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η 13η Ιανουαρίου 2010.

Τώρα για την κάλυψη των γραμμών κατά το χρονικό διάστημα από 01/12/2009 – 31/03/2010 προκηρύχθηκε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με την διαδικασία του κατεπείγοντος .Στην εν λόγω διαδικασία μετείχαν οι ακόλουθες αεροπορικές εταιρείες:
- AEGEAN AIRLINES, (συμμετείχε σε 16 από τις 24 γραμμές)
- ATHENS AIRWAYS, (συμμετείχε σε 15 από τις 24 γραμμές)
- ASTRA AIRLINES, (συμμετείχε σε 7 από τις 24 γραμμές)
- CARPATAIR, (Ρουμανίας), (συμμετείχε σε 1 από τις 24 γραμμές)
- OLYMPIC AIR, (συμμετείχε και στις 24 γραμμές) και
- SKY EXPRESS, (συμμετείχε σε 7 από τις 24 γραμμές)

Έτσι η επιτροπή αξιολόγησης κατακύρωσε στην αεροπορική εταιρεία ATHENS AIRWAYS 10 γραμμές, με συνολικό αντιστάθμισμα για το τετράμηνο 1.561.250€
Επίσης η Επιτροπή κατακύρωσε στην εταιρεία SKY EXPRESS 5 γραμμές με συνολικό αντιστάθμισμα για το τετράμηνο 632.007€

Όσον αφορά την οικονομική προσφορά της OLYMPIC AIR του κ.Βγενόπουλου η επιτροπή διαπίστωσε ότι η εταιρεία σε κάθε οικονομική προσφορά δήλωνε εγγράφως ότι «η παρούσα οικονομική προσφορά τελεί υπό τον όρο της ταυτόχρονης αποδοχής των Οικονομικών Προσφορών για το σύνολο των ακόλουθων γραμμών..» οι οποίες είχαν ομαδοποιηθεί αυθαίρετα κατά την κρίση της OLYMPIC AIR σε δυο ομάδες 16 και 8 γραμμών. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που η επιτροπή απέριψε την προσφορά του κ.Βγενόπουλου.Ουσιαστικά δηλαδή ήτανε μια επιχειρηματική γκάφα απο πλευράς του κ.Βγενόπουλου.

Απο τις 15 γραμμές που βρήκανε <<στέγη>> έχουμε ένα υπόλοιπο 9 γραμμών που είναι ορφανές ακόμα.


Για την κάλυψη αυτών των γραμμών προκηρύχθηκε νέα διαδικασία διαπραγμάτευσης στις 16/11/2009.


Σημειώνεται ότι στην νέα αυτή προσφορά της, η OLYMPIC AIR κατά σύμπτωση δεν περιέλαβε κανέναν όρο.Η γκάφα όμως είχε γίνει ήδη.


Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης
Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

Η Διεθνής Διαφάνεια έριξε 14 θέσεις κάτω την Ελλάδα σε σχέση με το 2008.

__Δείκτης Διαφθοράς το 2009

___Δείκτης Διαφθοράς το 2008

Σύμφωνα με την Διεθνή Διαφάνεια ο δείκτης διαφθοράς (CPI) μετρά την διαφθορά στον δημόσιο τομέα σε 180 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο η οποία βασίζεται . σε 13 διαφορετικές έρευνες. (http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table κάντε κλίκ για να διαβάσετε τον πίνακα για όλες τις χώρες)

Υψηλότερη σκόρερ στο 2009 είναι η Νέα Ζηλανδία με 9.4, η Δανία με 9.3, η Σιγκαπούρη και τη Σουηδία σταθερά στο 9.2 και η Ελβετία στο 9.0


Η Ελλάδα δυστυχώς έχει πέσει 14 θέσεις σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.Πιο αναλυτικά το 2008 η Ελλάδα είχε καταλάβει την 57η θέση και έφτανε ένας χρόνος για να πέσει 14 θέσεις και να βρίσκεται το 2009 στην 71η θέση στον κόσμο.


Στην πτώση αυτή φυσικά βοηθήσανε πάρα πολύ τα σκάνδαλα της προηγούμενης κυβέρνησης δηλαδή το Βατοπαίδι,τα ομόλογα,οι κουμπάροι και πολλά αλλά.

Η διαφθορά αυτή για να αναχαίτιστει απαιτεί ισχυρή εποπτεία από την Βουλή, το δικαστικό σώμα ανεξάρτητο και με καλά αποτελέσματα, έλεγχος απο κατάλληλα στελεχωμένες υπηρεσίες για να καταπολεμηθεί η διαφθορά, η επιβολή του νόμου δίκαια σε όλους, επιβολή διαφάνειας στους δημόσιους προϋπολογισμούς, τα έσοδα και έξοδα, καθώς και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και μια δυναμική κοινωνία των πολιτών.


Για να δούμε θα τα καταφέρουμε στα επόμενα χρόνια να γίνουμε η Δανία του Νότου?


Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης


Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

Ο Βενιζέλος απαντά με αποκαλύψεις για τις διασυνδέσεις του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου.

Διεύθυνση της εταιρείας του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου
Διεύθυνση της εταιρείας οπλικών συστημάτων ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.


Ο κ.Βενιζέλος συνεχίζει να απαντά για δεύτερη συνεχόμενη φορά στις δήθεν αποκαλύψεις του κ.Τριανταφυλλόπουλου με αποκάλυψη που αφορά τον ίδιο τον κ.Τριανταφυλλόπουλο.Στην απάντηση του ο κ.Βενιζέλος αναφέρει μια εταιρεία η οποία ασχολείται με κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων(http://www.mod.mil.gr/Pages/ViewPressObject.asp?HyperLinkID=4&MainLinkID=124&ObjectID=3575 διαβάστε ολόκληρη την απάντηση)

.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα απο την αρχή. Την προηγούμενη εβδομάδα στο πρώτο φύλλο του VETO εκτός απο την επίθεση στον κ.Βενιζέλο υπήρχε και ένα ανυπόγραφο δημοσίευμα για την προμήθεια των τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης και μεταφοράς προσωπικού που κατέληγε σε απερίφραστη προώθηση πρότασης συγκεκριμένης επιχείρησης συγκεκριμένου επιχειρηματία.

Ποιός είναι όμως αυτός ο επιχειρηματίας.Η εταιρεία ονομάζεται ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και στον όμιλο των επιχειρήσεων περιλαμβάνεται ως μέτοχος και η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Κατα σύμπτωση η εταιρεία οπλικών συστημάτων έχει την ίδια διεύθυνση με το site Zougla του κ.Τριανταφυλλόπουλου και κατ'επέκταση και της νέας εφημερίδας VETO(κάντε κλίκ στις φωτογραφίες) και απο οτι φαίνεται την επισκέπτεται συχνά στα γραφεία της.
Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης
Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2009

Κατεπείγουσα παρέμβαση του Υφ.Παιδείας για το καθεστώς της Κοσμήτωρ Θεολογικής σχολής Αθηνών

θεολογική σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκλεγμένη Κοσμήτωρ (θητεία 2007-2011) της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η καθηγήτρια Ελένη Παπακώστα - Χριστινάκη.Υπηρετεί στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας. Γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας και έρευνας είναι η Βιβλική Εβραϊκή, η Ερμηνεία εκ του Πρωτοτύπου και η Βιβλική Αρχαιολογία(http://www.theol.uoa.gr/index.php?id=266).Ολα καλά μεχρί εδώ.

Με επιστολή του προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών ο υφυπουργός Παιδείας κ. Γιάννης Πανάρετος ζητάει να ενημερωθεί για τις καταγγελίες που αφορούν τη λειτουργία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας.

Η κατεπείγουσα παρέμβαση του υφυπουργού Παιδείας συνδέεται με τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους- το οποίο εκλήθη να εξετάσει το θέμα έπειτα από σωρεία καταγγελιών- που αποδεικνύει ότι η οικογένεια της κοσμήτορος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.Ελένη Παπακώστα - Χριστινάκη και του συζύγου της καθηγητή στην ίδια σχολή, κατόρθωνε να αποκαθιστά επαγγελματικά και ακαδημαϊκά τα μέλη της, παρακάμπτοντας τις νόμιμες διαδικασίες.

Ας πιάσουμε όμως την απίστευτά αλλά και προκλητική ιστορία απο την αρχή.Η κόρη τους Ειρήνη Χριστινάκη έλαβε διδακτορικό με επιβλέποντα τον πατέρα της το 2004 και εξελίχθηκε σε τακτική καθηγήτρια μέσα σε 4 χρόνια! Πρόσφατα η άλλη κόρη, Όλγα Χριστινάκη, έγινε δεκτή για μεταπτυχιακό με επιβλέπουσα την αδελφή της. Τον περασμένο Δεκέμβριο έκαναν δεκτό για διδακτορικό τον υιό, Επαμεινώνδα Χριστινάκη, πτυχιούχο Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Ο γαμπρός της οικογένειας, Αθανάσιος Γλάρος, σύζυγος της Ειρήνης Χριστινάκη διδάσκει ως επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας.


Μεταξύ άλλων, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) αναφέρει για την κ.Ελένη Παπακώστα - Χριστινάκη.: Το 2004, επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής της ορίστηκε ο πατέρας της, παρά τη ρητή διάταξη του άρθρου 7 του ν. 2690/99 περί υποχρέωσης των μελών των συλλογικών οργάνων να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που αφορά συγγενείς εξ αίματος. Σχετικά με την εκλογή της στη θέση της καθηγήτριας, το ΝΣΚ θεωρεί ότι δεν ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες στη σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος, με αποτέλεσμα να είναι «μη νόμιμη» και η εκλογή της.

Για τον Επαμεινώνδα Χριστινάκη, μεταξύ άλλων, αναφέρεται: Με την από 15/12/2008 απόφαση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και του Τομέα Κανονικού Δικαίου έγινε δεκτή η αίτησή του για την εκπόνηση εκ μέρους του διδακτορικής διατριβής. Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ορίστηκε και ο πατέρας του.

Δυστυχώς όμως δεν είναι η οικογένεια Χριστινάκη το μόνο παράδειγμα νεποτισμού στο εν λόγω τμήμα. Η Διοτίμα Λιαντίνη, κόρη της τέως προέδρου του τμήματος Νικολίτσας Γεωργοπούλου-Λιαντίνη, έλαβε διδακτορικό το 2001 από τη φιλοσοφική σχολή. Έλαβε επίσης και πτυχίο από το τμήμα κοινωνικής θεολογίας το 2002. Το διάστημα 1999-2001 ήταν διδάσκων ΠΔ/407 στο ίδιο τμήμα. Δηλαδή, για δύο χρόνια ήταν ταυτόχρονα διδάσκουσα και φοιτήτρια! Αυτό πρέπει να είναι παγκόσμια πρωτοτυπία! Το διδακτορικό της απονεμήθηκε στις 30/5/2001 και διορίστηκε λέκτορας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας στις 19/11/2001. Πότε έγινε η προκήρυξη, πότε έγινε η εισήγηση, πότε έγινε η κρίση, πότε έγινε η αλληλογραφία τμήματος-πρυτανείας-υπουργείου και επιστροφή, πότε βγήκε ΦΕΚ, μεσολαβούντος μάλιστα και του καλοκαιριού; Για «κοινούς θνητούς» οι διαδικασίες αυτές παίρνουν χρόνια.

Υπάρχουν και άλλα περίεργα στο τμήμα αυτό. Π.χ. ο κ. Τσιτσίγκος διορίστηκε λέκτορας το 2004. Μέσα σε 5 χρόνια έγινε αναπληρωτής καθηγητής. Ταυτόχρονα αναφέρει στο βιογραφικό του ότι είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο τμήμα Ψυχολογίας. Σε όλη μου την ακαδημαϊκή ζωή πρώτη φορά συναντώ το φαινόμενο κάποιος να είναι ταυτόχρονα μέλος ΔΕΠ και υποψήφιος διδάκτωρ. Κάθε μία από αυτές τις ασχολίες απαιτεί πλήρη αφοσίωση. Πώς μπορεί κανείς να κάνει σωστά και τις δύο ταυτόχρονα;

Αυτή η σωρεία καταγγελιών είχε ήδη καταγγελθεί απο τον κ.Θέμη Λαζαρίδη
Καθηγητής Χημείας / City College, of the City University of New York στον τότε υπουργό Παιδείας κ.Σπηλιωτόπουλο τον Μάρτιο του 2009 αλλά χώρις κάποιο αποτέλεσμα(κάντε κλίκ για να διαβάσετε την επιστολή http://greekuniversityreform.wordpress.com/2009/03/19/)

Επιτέλους ας είναι η αρχή που θα σταματήσει αυτό το φαινόμενο.

Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

Σκάνδαλο ενός εκατομμυρίου ευρω με τις καρτες μετακίνησης ΑΜΕΑ στο Κιλκίς


Στον Εισαγγελέα παραδίδεται με εντολή της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου και της Υφυπουργού Φώφης Γεννηματά, το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π) του υπουργείου, σχετικά με την υπόθεση των δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ στο νομό Κιλκίς.

Σύμφωνα με το πόρισμα κατά τη διετία 2007- 2008 σημειώθηκαν σοβαρές παρατυπίες με αποτέλεσμα να ζημιωθεί το ελληνικό δημόσιο με ποσό μεγαλύτερο από ένα εκατομμύριο ευρώ.

Όπως υποστηριζει η εφημεριδα ΜΑΧΗΤΗΣ του Κιλκίς, σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, ο νομάρχης Ε. Μπαλάσκας, παρείχε ανακριβή στοιχεία στο ΚΤΕΛ Κιλκίς σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων με αναπηρία που δικαιούνται δελτίων (καρτών) μετακίνησης, βάσει των οποίων χορηγείται εισιτήριο με έκπτωση στους κατόχους των ανωτέρων δελτίων.

"Από τα αποτελέσματα του πορίσματος, το 2007 και το 2008 σημειώθηκε μεγάλη υπέρβαση του αριθμού δικαιούχων, που είχε ως αποτέλεσμα να ζημιωθεί το ελληνικό δημόσιο με ποσόν της τάξεως των 1.080.000! ευρώ.

Η σχετική βεβαίωση επί τη βάσει της οποίας ακολούθως ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Κιλκίς εξέδιδε σχετικό τιμολόγιο για την πληρωμή του ΚΤΕΛ , δεν εδόθη υπηρεσιακώς από πλευράς των αρμοδίων υπαλλήλων της νομαρχίας που διαθέτουν τα ακριβή στοιχεία των δικαιούχων, αλλά από πλευράς του νομάρχη!"
Η εφημερίδα υποστηρίζει ακόμη ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα για το έτος 2007 να χορηγηθούν 2.610 περισσότερες κάρτες, με πρόσθετο όφελος 355.612,5 ευρώ σε σχέση με το κανονικό ποσόν και για το έτος 2008, 5.383 περισσότερες κάρτες με επιπλέον ποσό 733.434,75 ευρώ!
Συμφωνα με πληροφορίες στο πορισμα αναφερεται ότι ο Νομαρχης Κιλκίς, υποστηρίζει από την πλευρα του ότι το όλο περιστατικο οφείλεται σε λαθος πληροφορηση που ειχε από υπαλληλο της Νομαρχίας.


Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

Προσοχή στους χάκερ που μετατρέπουν έναν Η/Υ σε συλλέκτη εικόνων και βίντεο παιδικής πορνογραφίας.


Οι ιοί των υπολογιστών κάνουν πολλά «πονηρά» και κακόβουλα πράγματα, ίσως όμως το χειρότερο είναι ότι μπορούν να μετατρέψουν έναν ανύποπτο χρήστη σε συλλέκτη εικόνων και βίντεο παιδικής πορνογραφίας, καθώς, χωρίς να το ξέρει, ο υπολογιστής του μετατρέπεται σε πορνογραφικό αποθηκευτικό χώρο.

Οι παιδόφιλοι χάκερ εκμεταλλεύονται τα μολυσμένα με ιούς μηχανήματα για να αποθηκεύουν και να βλέπουν από ασφαλή απόσταση το απεχθές υλικό τους, χωρίς φόβο ότι μπορούν να συλληφθούν, σύμφωνα με τα ξένα πρακτορεία.

Ο ανυποψίαστος χρήστης εμφανίζεται εν αγνοία του ότι «σερφάρει» σε παράνομα sites και αποθηκεύει παιδοφιλικό πορνογραφικό υλικό –κάτι που δεν το συνειδητοποιεί μέχρι ίσως η αστυνομία να του χτυπήσει την πόρτα. Έτσι, υπάρχουν περιπτώσεις όπου αθώοι πολίτες έχουν κατηγορηθεί χωρίς λόγο ως παιδόφιλοι. Η κατάσταση περιπλέκεται, καθώς μερικοί παιδόφιλοι, όταν συλλαμβάνονται, δεν διστάζουν να απεκδυθούν των ευθυνών τους, ρίχνοντας το φταίξιμο σε κάποιον ιό που (δήθεν) μόλυνε τον υπολογιστή τους.

Έρευνες έχουν δείξει ότι μερικοί κομπιούτερ μπορεί να μολυνθούν και να προγραμματισθούν από τους χάκερ έτσι ώστε –χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη τους- να επισκέπτονται δεκάδες sites παιδικής πορνογραφίας ανά λεπτό και να «κατεβάζουν» εικόνες και βίντεο. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί, όταν ο χρήστης λείπει από το σπίτι του, αλλά έχει αφήσει τον υπολογιστή του ανοικτό και συνδεμένο στο διαδίκτυο.

Με τον ίδιο τρόπο, όταν χρήστης λείπει, ο χάκερ μπορεί με την ησυχία του να βλέπει το υλικό που έχει αποθηκεύσει στο σκληρό δίσκο του μολυσμένου υπολογιστή.

Ο χάκερ μπορεί να κάνει και διάφορα άλλα «κόλπα», όπως να αλλάξει την αρχική σελίδα του προγράμματος πλοήγησης του χρήστη, ώστε να δείχνει κάποια σκηνή πορνογραφίας, με προφανείς συνέπειες για τον χρήστη, ο υπολογιστής του οποίου βρίσκεται σε κοινή θέα από τα μέλη της οικογενείας του ή τους συναδέλφους τους στο γραφείο.

Οποιαδήποτε στιγμή, περίπου 20 εκατ. από τους συνολικά 1 δισεκ. υπολογιστές που είναι συνδεμένοι στο Ίντερνετ, είναι μολυσμένοι με ιούς που μπορούν να δώσουν στους χάκερ τον πλήρη έλεγχο του μηχανήματος, σύμφωνα με την εταιρία λογισμικού anti-virus F-Secure Corp.

Όλοι ευχόμαστε η Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος που διελευκάνει αυτά τα αδικήματα να είναι σε θέση να μπορεί να βοηθήσει τους ανυποψίαστους πολίτες.

Ένας σκεπτόμενος πολίτης

Πηγή:Ελευθεροτυπία

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

Ακύρωσε ο Βενιζέλος την πρώτη σελίδα του VETO με την άμεση απαντησή του.Το πρώτο φύλλο της νέας εφημερίδας του Μάκη Τριαναταφυλλόπουλου αφορούσε την χρησικτησία οικοπέδου απο τον Καραμανλή στην Ραφήνα.Ένα θέμα το οποίο κυκλοφορούσε μήνες στα μπλογκς αλλά κανένας δεν τολμούσε να τα δημοσιοποιήσει επίσημα όσο ο Καραμανλής ήτανε πρωθυπουργός.Φυσικά το ίδιο έκανε και ο Μάκης.Όλοι θυμόμαστε την αποκαλυπτική δημοσιογραφία που έκανε επι κυβέρνησης Καραμανλή με θέματα που αφορούσαν την ζωή της Θώδη ή το πως περνάνε οι συμμετέχοντες σε εκπομπές ριάλιτι.

Στο δεύτερο φύλλο της εφημερίδας του ο Μάκης επέλεξε να ασχοληθεί με τον Ε.Βενιζέλο.Προσπάθησε μάλιστα να παρομοιάσει τον Βενιζέλο σαν τον μοναχό Ευραίμ του σκανδάλου της μονής Βατοπαιδίου.

Πριν ακόμα κυκλοφορήσει η αυριανή εφημερίδα του ο Βενιζέλος έστειλε και δημοσιεύτηκε απάντηση οπότε ουσιαστικά του ακύρωσε την πρώτη σελίδα.

Διαβάστε παρακάτω την απάντηση του Ε.Βενιζέλου:

<< Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Βέτο της Κυριακής, συμφερόντων του κ. Μάκη Τριανταφυλλόπουλου χρησιμοποιεί το όνομα και τη φωτογραφία μου έτσι ώστε να προσβάλει βάναυσα και κατά τρόπο ενσυνείδητο και οργανωμένο την τιμή μου ως πολιτικού προσώπου. Η εφημερίδα θα ισχυρισθεί ίσως ότι δεν αναφέρεται σε μένα, αλλά στον ογδοντάχρονο πατέρα μου που είχε την ατυχία να συναλλάσσεται με το ελληνικό δημόσιο και να αγωνίζεται επί χρόνια για την εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων.

Όλα όμως αυτά είχαν γίνει αντικείμενο τηλεοπτικής εκπομπής του κ. Τριανταφυλλόπoυλου, συμπτωματικά στις 19 Ιανουαρίου 2009, την ημέρα που ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έδινα στη Βουλή τη μάχη για την συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής για το Βατοπέδι. Τότε παρενέβην στην εκπομπή και εγώ ο ίδιος, τονίζοντας ότι θα διερευνήσω πλήρως το ζήτημα για το οποίο δεν είχα ως τότε ενημέρωση, πράγμα που έκανα ενημερώνοντας και τον κ. Τριανταφυλλόπουλο.

Παρόλα αυτά, τώρα ο κ. Τριανταφυλλόπουλος επανέρχεται, επαναλαμβάνοντας και διανθίζοντας την αλλοίωση και την αντιστροφή της πραγματικότητας, η οποία έχει ως εξής:

Ο πατέρας μου αναγνωρίστηκε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως κύριος εξ αδιαιρέτου κατά το 1/7 επί επτά ακινήτων στο νομό Ξάνθης. Στα ακίνητα αυτά, τα 2/7 ανήκαν σε Έλληνες πολίτες που ζουν στην Ελλάδα, ενώ τα άλλα 5/7 σε άτομα που εγκατέλειψαν την Ελλάδα και απέβαλαν την ελληνική ιθαγένεια μετά τη βουλγαρική κατοχή. Αυτά τα 5/7 περιήλθαν και παραμένουν στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου και όχι του πατέρα μου ή άλλου ιδιώτη.

Προκειμένου να συγκεντρωθούν τα ποσοστά των ιδιωτών και του δημοσίου σε διαφορετικά ακίνητα, πραγματοποιήθηκε αυτούσια διανομή με βάση την οποία περιήλθαν στον πατέρα μου και σε έναν ακόμη ιδιώτη συνιδιοκτήτη, δύο οικόπεδα και στο ελληνικό δημόσιο πέντε οικόπεδα. Από αυτά τα δύο οικόπεδα, το ένα απελευθερώθηκε από τον Δήμο Ξάνθης γιατί ανήκε στο δημόσιο και όχι στον δήμο, ενώ το άλλο κρίθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ξάνθης απολύτως αναγκαίο ως περιβάλλων χώρος του Μουσείου Καπνού.

Προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το Δημόσιο μέσω της ΚΕΔ αντάλλαξε το οικόπεδο αυτό με άλλο μικρότερης έκτασης, μικρότερου συντελεστή δόμησης και μικρότερης αξίας, σύμφωνα όχι μόνο με τις αντικειμενικές αξίες αλλά και με τις εκτιμήσεις τόσο του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών όσο και των ίδιων των υπηρεσιών της ΚΕΔ για την πραγματική αξία. Για το λόγο αυτό, το Δημόσιο κατέβαλε και συμπληρωματική χρηματική αποζημίωση. Όλα δε αυτά έγιναν επί των ημερών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Προβλήθηκε τότε μέσω της εκπομπής του κ. Τριανταφυλλόπουλου το επιχείρημα ότι στο οικόπεδο αυτό υπήρχε ολόκληρη πενταόροφη οικοδομή χιλίων τετραγωνικών μέτρων! Δόθηκε η απάντηση ότι το κτίσμα αυτό ήταν παράνομο, αυθαίρετο, στατικά επικίνδυνο και κατεδαφιστέο. Η απάντηση αυτή λοιδορήθηκε στην εκπομπή, όμως ακριβώς για τους λόγους αυτούς το αυθαίρετο κτίσμα κατεδαφίστηκε και μαζί με αυτό και όλη η επιχειρηματολογία της εκπομπής της 19ης Ιανουαρίου 2009.

Τώρα προβάλλεται το επιχείρημα των "κομιτατζήδων", οι περιουσίες των οποίων όμως έχουν περιέλθει και παραμένουν στην κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου και όχι κάποιου ιδιώτη και πολύ περισσότερο του πατέρα μου με "ψευδομάρτυρες".

Ως δημόσιο πρόσωπο, θεωρώ υποχρέωσή μου να δώσω απαντήσεις σε κάθε συκοφαντικό υπαινιγμό ακόμη κι αν αυτός δεν αφορά εμένα αλλά συγγενικό μου πρόσωπο, παρότι η θεωρία της οικογενειακής ευθύνης είναι φασιστική και βαθύτατα επικίνδυνη. Την φορά όμως αυτή, δεν μπορώ να αποτρέψω τον πατέρα μου να προστατέψει την προσωπικότητά του και να αξιώσει την καταβολή της αποζημίωσης που δικαιούται καθώς χρησιμοποιείται ως μέσο στην προσπάθεια να προσβληθώ πολιτικά εγώ.>>Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

Δείτε τα προκλητικά κέρδη των εταιρειών που θα πληρώσουν την αναδιανομή του εισοδήματος.

Αυτές είναι μερικές από τις συνολικά 300 εισηγμένες και μη επιχειρήσεις (κάντε κλίκ στην φωτογραφία για μεγέθυνση) οι οποίες καλούνται να «συνδράμουν» το κράτος

βγάζοντας από τα ταμεία τους περίπου 870 εκατ. ευρώ με τη μορφή εισφοράς «κοινωνικής ευθύνης», ενώ το συνολικό ποσό θα ξεπεράσει το 1 δισ. με τη επιβολή αυξημένης φορολόγησης στους έχοντες μεγάλη ακίνητη περιουσία πάνω από 6000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, το οποίο τίθεται για δημόσια διαβούλευση μέχρι και την Παρασκευή(κάντε κλικ για να πείτε την γνώμη σας http://www.opengov.gr/minfin/ )

, ούτως ώστε να κατατεθεί στη Βουλή την προσεχή Δευτέρα, προβλέπεται πως η έκτακτη εισφορά θα επιβληθεί με βάση την προ φόρων κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Ουσιαστικά ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ανταποκρίνεται άμεσα στις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για στήριξη των εισοδημάτων των οικονομικά ασθενέστερων, για τόνωση της κατανάλωσης, αλλά και για δίκαιη αναδιανομή του εισοδήματος.

Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009

Aνάσα για τους πολίτες θα φέρουν τα νεα μειωμένα τέλη κυκλοφορίας οχηματων για το 2010


Μεγάλη ανάσα για τους πολίτες θα φέρουν τα νεα μειωμένα τέλη κυκλοφορίας οχηματων για το 2010.

Συγκεκριμένα τα νέα τέλη κυκλοφορίας χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με την παλαιότητα του οχήματος(κλάσεις Α,Β,Γ και Δ).Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα η νέα κυβέρνηση μειώνει ππερισσότερο το ύψος των τελών που θα πληρώσουν οι κάτοχοι οχημάτων εώς 1400κ.εκ. και αυξάνει πιο πολύ τα τέλη για τα οχήματα άνω των 2000κ.εκ.
(κάντε κλίκ πάνω στην φωτογραφία για μεγένθυση).

Ουσιαστικά τα νέα τέλη βρίσκονται στο πνεύμα του πρωθυπουργού κ.Παπανδρέου στο να ενισχυθεί η μεσαία τάξη και να επιβαρυνθούν αντίστοιχα επιτέλους οι έχοντες.


Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης

Πηγή:Τα Νεα

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Κάποιος να ενημερώσει την Interpol να τους πει οτι ο Χριστοφοράκος είναι ελεύθερος πολίτης.


Ελεύθερος είναι από χθες ο Μιχάλης Χριστοφοράκος, ο άνθρωπος που πρωτοστάτησε σ' ένα από τα μεγαλύτερα μεταπολεμικά σκάνδαλα διαφθοράς στην Ελλάδα, ύστερα από απόφαση του Εφετείου της πόλης Μπάμπερκ με την οποία ανεστάλη η εκτέλεση των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης και έκδοσης στην Ελλάδα.

Ο κ. Χριστοφοράκος κατέβαλε χρηματική εγγύηση 250.000 ευρώ και υποχρεούται να δηλώνει τον τόπο κατοικίας του στις αρχές ωσότου ακυρωθεί οριστικά η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, όπως θα ζητήσουν οι συνήγοροί του.

Παρολα αυτά κάποιος πρέπει να ενημερώσει και την Interpol για να τους πει οτι ο Χριστοφοράκος είναι ελεύθερος πολίτης πλέον και δεν καταζητείται.(καντε κλίκ πάνω στην φωτογραφία
http://www.interpol.com/public/Data/Wanted/Notices/Data/2009/56/2009_15356.asp)


Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης

Πηγή:taxalia.blogspot.com

Οι συκοφαντίες του ΛΑΟΣ και η δικαίωση του ατύχου Πακιστανού Mohamad Kameran.


Μόλις προχθές κατα την διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης ξεκίνησαν οι κωλοτούμπες του ΛΑΟΣ και του κ.Καρατζαφέρη.
Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Πακιστανού μετανάστη Mohamad Kameran.

Στις 27 Σεπτεμβρίου, άνδρες της Αστυνομίας εισέβαλαν σε σπίτι όπου διέμεναν αρκετοί μετανάστες στην περιοχή της Νίκαιας και συνέλαβαν τον 25χρονο μετανάστη από το Πακιστάν Μοχάμετ Καμράν Ατιφ. Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών και γειτόνων «τον έσερναν στις σκάλες και χτυπούσαν το κεφάλι του στα σκαλοπάτια μέχρι να κατέβει κάτω». Μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Νικαίας, όπου και κρατήθηκε για 3 ημέρες. Όταν επέστρεψε σπίτι του, είχε εμφανή τραύματα σε όλο το σώμα, ενώ αντιμετώπιζε μεγάλη δυσκολία στην κίνηση και αφόρητους πόνους, που τον ανάγκασαν να παραμείνει σπίτι. Σύμφωνα με όσα διηγήθηκε το θύμα στους οικείους του «τον είχαν με τα χέρια δεμένα πίσω τον κρέμασαν και τον χτυπούσαν με ρόπαλα στο σώμα», «Του έβαλαν καλώδια στα χέρια και στα γόνατα και του έκαναν ηλεκτροσόκ»,. Ο φόβος τον κράτησε μακριά από το νοσοκομείο με αποτέλεσμα να υποκύψει στα τραύματα του στις 9 Οκτωβρίου.

Η νεκροψία που διενεργήθηκε απέδωσε το θάνατο σε πνευμονικό οίδημα και αυτό επικαλέστηκε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ για να υποστηρίξει τις συκοφαντίες του εναντίον του Γ.Παπανδρέου στην Βουλή (κάντε κλίκ για να διαβάσετε την ομιλία του κ.Καρατζαφέρη).

Παρόλα αυτά και προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος οι πραγματικές συνθήκες θανάτου του Πακιστανού Mohamad Kameran , ο κ. Χρυσοχοΐδης απέστειλε στις 19/10/09 στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Ι. Τέντε, φάκελο με σχετικά στοιχεία της υπόθεση.

(κάντε κλίκ για να διαβάσετε την ανακοίνωση
http://www.yptp.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=3021&Itemid=405&lang=).

Η δικαίωση του άτυχου Πακιστανου αλλά και του Γ.Παπανδρέου που επέμενε μαζί με τον κ.Χρυσοχοίδη ήρθε την επόμενη μέρα. Η δευτερη εξέταση για λογαριασμό της οργάνωσης απορρίπτει τον ισχυρισμό του πνευμονικού οιδήματος και εντοπίζει κακώσεις, εκδορές και εγκαύματα. Η «εσκεμμένη ταρίχευση» της σορού μετά την πρώτη εξέταση για λογαριασμό της αστυνομίας αποτέλεσε εμπόδιο στη δεύτερη εξέταση, θα ακολουθήσει όμως και ιστολογική εξέταση, είπαν οι εκπρόσωποι της οργάνωσης.Και οι συκοφαντίες του ΛΑΟΣ συνεχίζονται!!


Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Με φωτογραφικές προδιαγραφές υπέρ της INTEL δίνει η κυβέρνηση τα laptop στους μαθητές της Α΄Γυμνασίου.


Όλοι μας ακούσαμε ή διαβάσαμε για την παροχή επιτέλους φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλους τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου.Σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας Αρης Σπηλιωτόπουλος και τον υπουργό Οικονομίας Γ.Παπαθανασίου
το πρόγραμμα αφορά περίπου 120.000 μαθητές και το κόστος υλοποίησή του, ύψους 68 εκατ. ευρώ, θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ.
Οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου θα μπορούν να λαμβάνουν ειδικά κουπόνια, με τα οποία θα προμηθεύονται φορητούς υπολογιστές, κόστους έως 450 ευρώ.


Οι προδιαγαφές όμως που έχουνε τεθεί απο το υπουργείο αφήνουν πολλά περιθώρια για να πεί κάποιος ότι το πρόγραμμα είναι φωτογραφικό για μια συγκεκριμένη εταιρεία την Intel.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω της εταιρείας <<Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε>>.Είναι ανώνυμη εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Έχει ως βασικό σκοπό την υποστήριξη υλοποίησης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΨΣ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Η εταιρία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο διορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της εταιρίας περιγράφεται στο ΦΕΚ 2497/29.4.2008.
Πρόεδρος της εταιρείας «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» είναι ο κ. Νίκος Χριστοδούλου από τον Απρίλιο του 2008.
Από τον Ιούλιο του 2004 μέχρι το Μάρτιο του 2008, διετέλεσε Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας(http://www.digitalaid.gr/maincompany.asp).

Ας ξεκινήσουμε ρίχνοτας μια ματιά στις προδιαγραφές του υπουργείου όσον αφορά το hardware(http://www.digitalaid.gr/newsfiles/7_7_2009Τεχνικές%20Προδιαγραφές%20Μαθητικού%20Υπολογιστή.pdf).

Καταρχήν είναι προφανές η παράλειψη αναφοράς αριθμού πυρήνων στην προδιαγραφή του επεξεργαστή.Η προδιαγραφή για επεξεργαστή με συχνότητα 1,3GHz(ή μεγαλύτερη) και κατανάλωση 2,5Watt(ή μικρότερη) ουσιαστικά φωτογραφίζει τους επεξεργαστές Atom της INTEL.Έχουμε το δεδομένο πως η AMD δεν διαθέτει ανάλογους επεξεργαστές γιατί πιστευει οτι η ισχύς για έναν υπολογιστή δεν είναι αρκετή αλλα ούτε οι επεξεργαστές Nano της VIA καλύπτουν τις απαιτήσεις μιας και έχουν διαπλάσια κατανάλωση.

Μια άλλη φωτογραφική προδιαγραφή είναι οτι δεν υπάρχει προδιαγραφή για την κάρτα γραφικών και την GPU.Ο λόγος που δεν υπάρχει είναι γιατί οι επεξεργαστές Atom συνοδευονται απο chipset με ενσωματωμένη GPU της INTEL η οποία είναι και χαμηλοτάτων επιδόσεων.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο των προδιαγραφών είναι και η αυτονομία του υπολογιστή με μπαταρία,η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 5,5 ώρες.Σε συνδυασμό το μέγιστο βάρος του υπολογιστή που πρέπει να είναι 1,5 κιλό αποκλείει αρκέτα μοντέλα της αγοράς.

Είναι πασιφανές οτι η κατάρτιση των προδιαγραφών έγινε με βάση κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο.Έιναι πασιφανές επίσης οτι με μια προδιαγραφή που αφορά στην κατανάλωση που στην πραγματικότητα δεν είναι πρόβλημα για τον επεξεργαστή αποκλείστηκαν όλοι οι ανταγωνιστές της INTEL.

Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης

Πηγή:Computer για Όλους Σεμπτέμβριος 2009