Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

Στο "κόλπο" του άρθρου 99 και η ΑΕΚ.


Eυλογία για όλο και περισσότερες εταιρείες μπορεί να χαρακτηριστεί το άρθρο 99 του πτωχευτικού δικαίου σχετικά με τα προβλεπόμενα περί προστασίας από τους πιστωτές.


Το άρθρο 99 στην ουσία αποτελεί την ανασκευή του άρθρου 44 του νόμου 1892/90.Ο νόμος στον οποίο υπάγεται το άρθρο 99 είναι ο 3588 του 2007.Διαβάστε παρακάτω ολόκληρο το άρθρο 99:

ΝΟΜΟΣ 3588/2007 - ΦΕΚ 153/Α'/10.7.2007
Πτωχευτικός Κώδικας.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ


Αρθρο 99
Προϋποθέσεις

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο αποδεικνύει οικονομική αδυναμία, παρούσα ή προβλέψιμη, χωρίς να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης των πληρωμών του, μπορεί να ζητήσει από το πτωχευτικό δικαστήριο το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής.
2. Στην αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο πρέπει να περιγράφεται η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, το μέγεθος και η κοινωνική σημασία της επιχείρησης από άποψη απασχόλησης, τα προτεινόμενα μέτρα χρηματοδότησής του και τα μέσα αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής. Στην αίτηση επισυνάπτεται σε πρωτότυπο, με ποινή απαραδέκτου αυτής, γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την αμοιβή του εμπειρογνώμονα και του μεσολαβητή.
3. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης, αν το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να ορίσει με διάταξή του εμπειρογνώμονα που επιλέγει από τον κατάλογο πραγματογνωμόνων, για να διαπιστώσει την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη. Προς το σκοπό αυτόν, ο εμπειρογνώμονας ζητεί από τον οφειλέτη όλα τα κατά την κρίση του αναγκαία οικονομικά στοιχεία, κατά παρέκκλιση δε από τις κείμενες διατάξεις, μπορεί να ζητήσει κάθε πληροφορία και από πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα και υποχρεούται να καταθέσει την έκθεσή του στον αρμόδιο γραμματέα εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από το διορισμό του.


(Κάντε κλίκ για να διαβάσετε ολόκληρο τον νόμο: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3588_07.htm)


Η συνήθης αμυντική θέση όσων επιδιώκουν την υπαγωγή τους στο άρθρο 99 είναι πως με την κίνηση αυτή αποσκοπούν στη διασφάλιση τόσο των πιστωτών όσο και της ίδιας της εταιρείας.

Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούν ότι η ενέργεια αυτή θα αποτελέσει προπομπό σειράς αρνητικών εξελίξεων, ειδικότερα σε μια περίοδο που η ακίνητη περιουσία υπερβαίνει κατά πολύ τις υποχρεώσεις των εταιρειών. Ο νέος πτωχευτικός κώδικας έχει διχάσει τον οικονομικό κόσμο εξαιτίας των απολαβών που τυγχάνουν οι εταιρείες οι οποίες βρίσκουν καταφύγιο στο νόμο με το πρόσχημα της προστασίας από τους πιστωτές.

Οι εταιρείες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας μετά την ένταξή τους απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, αλλά και από οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτων. Στο παρελθόν η λύση της αντιμετώπισης των χρεών -έστω και βραχυπρόθεσμη- αναζητούνταν μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή εισαγωγής μετοχών της εταιρείας στο χρηματιστήριο.

Σημαντικός είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων από δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας όπως η ακτοπλοΐα, οι κατασκευές, οι τηλεπικοινωνίες, η κλωστοϋφαντουργία, ακόμη και ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας, που φλερτάρουν με το ενδεχόμενο ακόμη και της πτώχευσης και αναζητούν τρόπους διεξόδου από τα οικονομικά τους αδιέξοδα.

Μεγάλος αριθμός κυρίως κατασκευαστικών εταιρειών αντιμετωπίζει αδιέξοδο εξαιτίας της δραματικής υποχώρησης του κατασκευαστικού έργου, αλλά και της απροθυμίας των τραπεζών να τις χρηματοδοτήσουν. Από την άλλη, σημαντικές είναι και οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των οφειλών του Δημοσίου για έργα που χρονολογούνται ακόμη και από το 2004.

Τα ονόματα εταιρειών όπως Αltec Τelecoms, Μicroland, Διεκάτ, Τeledome, Lannet, Έκτασις, ΣΑΟΣ, Ενωμένη Κλωστοϋφαντουρ- γία, Όμιλος Λαναρά, Βetanet, Hellenic Homes, Αφοί Μεσοχωρίτη, και Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες περιλαμβάνονται στη λίστα εκείνων που έκαναν αίτηση, η οποία είτε απορρίφθηκε είτε έγινε δεκτή.

Ανάλογο είναι και το παράδειγμα της ΑΕΚ, όταν πριν από μερικά χρόνια το άρθρο μπήκε για τα καλά στη ζωή των φίλων της, σε μια προσπάθεια εξυγίανσης του ιστορικού συλλόγου. Στην αίτηση που είχε κατατεθεί στο Εφετείο για υπαγωγή της ΑΕΚ στο άρθρο 44, οι βασικοί πιστωτές και μέτοχοι της ΠΑΕ είχαν ζητήσει να μειωθούν τα χρέη σε ποσοστό 95%, που σήμαινε ότι αν το αίτημα γινόταν αποδεκτό, θα μειώνονταν και τα χρέη προς το Δημόσιο κατά 95%.

Στην ίδια λογική μπήκε και η ΚΑΕ ΑΕΚ με το άρθρο 99.Στην ΑΕΚ είναι αισιόδοξοι ότι το δικαστήριο θα υπαγάγει τελικά την ΚΑΕ στο άρθρο 99. Κάτι που αν συμβεί, θα σημαίνει ότι για άλλους τρεις μήνες θα γίνουν διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές προκειμένου να επιτευχθεί διακανονισμός, ο οποίος θα έχει διάρκεια δύο ετών. Για όλο αυτό το διάστημα τα παλιά χρέη δεν θα ταλαιπωρούν την ΑΕΚ.


Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης


Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

Υποψήφια προς επιτήρηση και η Γερμανική οικονομία - Στήριξη Μέρκελ στην Ελλάδα.


Την υποστήριξή της προς την Ελλάδα εξέφρασε η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ στη διάρκεια του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Βόννη, απορρίπτοντας ταυτόχρονα τους φόβους για μια χρεοκοπία της.

Πιο συγκεκριμένα είπε τα εξής:

<<Κι άλλα έθνη έχουν επίσης τα προβλήματά τους. Για να έχουμε μια πραγματική συζήτηση, θα ζητούσα να μην μεγαλοποιείται αυτό το θέμα. H Ευρωπαική Ένωση φέρει κοινή ευθύνη για την Ελλάδα.Γιατί αυτό που συμβαίνει σε μια χώρα μέλος έχει επίδραση σε όλες τις άλλες, ιδιαίτερα όταν υπάρχει μια ενιαία νομισματική μονάδα. Γι' αυτό φέρουμε όλοι κοινή ευθύνη απέναντι στην Ελλάδα, κατέληξε>>.

Είναι αυτονόητο οτι μια τέτοια δήλωση της κ.Μέρκελ βοηθάει την Ελλάδα σε αυτή την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Αλλά η πραγματικότητα είναι οτι σε τέτοια δύσκολη κατάσταση βρίσκεται και η Γερμανική οικονομία.και απο οτι φαίνεται μετά την Ελλάδα και την Ισπανία, η Γερμανία θα είναι η επόμενη χώρα που θα τεθεί σε επιτήρηση.

Αυτό συμβαίνει γιατί το δημόσιο έλλειμμα της Γερμανίας θα υπερβαίνει το 5% του ΑΕΠ το επόμενο έτος, δύο φορές το ανώτατο επιτρεπτό όριο σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.

Η συνολική αξία του χρέους της Γερμανίας αναμένεται να φθάσει περίπου τα 145 δισεκατομμύρια € σε σύγκριση με 60 δισεκατομμύρια € του τρέχονοντος έτους.


Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το συνολικό χρέος της Γερμανίας να εκτιμάται ότι θα φθάσει το 78% του ΑΕΠ, πολύ πάνω από το όριο του 60% που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ανάπτυξης.Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτηςΤετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009

Το νέο επεισόδιο ρύπανσης στην Κοζάνη οδηγεί τους εργαζομένους στο κλείσιμο του ΑΗΣ Πτολεμαίδας.

Επιτακτική εμφανίζεται, πλέον, η ανάγκη για τη λήψη άμεσων μέτρων από τη ΔΕΗ και την πολιτεία, στα οποία ενδεχομένως να συμπεριλαμβάνεται και η απόφαση για το οριστικό κλείσιμο του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μείζον πρόβλημα της υπέρβασης ρύπων από την άκρως ρυπογόνα μονάδα της χώρας και των Βαλκανίων! Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφηκαν κατά το χρονικό διάστημα 21/11/09 εώς 24/11/09 είχαμε νέο επεισόδιο ρύπανσης στον Νομό Κοζάνης.

(κάντε κλίκ για να δείτε τα αποτελέσματα των μετρήσεων http://www.kozani.gr/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=869&Itemid=2 ).

Επίσης το Κέντρο Περιβάλλοντος αναφέρει οτι τας στοίχεια είναι άκρως ανησυχητικά και καταγράφουν ρύπους σε επίπεδα ρεκόρ για την περιοχή, με υπερβάσεις που ξεπερνούν ακόμη και τέσσερις φορές τα όρια λήψης μέτρων!

Μάλιστα για το θέμα ενημερώθηκε η εισαγγελία απο τον νομάρχη Κοζάνης κ. Γιώργο Δακή, ο οποίος αποκάλυψε πως την Κυριακή 24/11/09 είχαμε διπλή επανεκκίνηση μονάδων του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας, κάτι που συνέβαλε τα μέγιστα στην κατακόρυφη αύξηση στα επίπεδα των ρύπων!

Μετά απο όλα αυτά οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, με πρωτοβουλία του Σωματείου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΗ «Σπάρτακος» αποφάσισαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και κατάληψη του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο (Τετάρτη), στις 7 το πρωί.

Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ ζητούν -μεταξύ άλλων- την αντικατάσταση των παλαιών λιγνιτικών μονάδων του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για τη μονάδα «Μελίτη 2», στη Φλώρινα.

Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

Μέχρι πότε θα συνεχίζεται η πολιτική διγλωσσία του ΣΥΡΙΖΑ?


Σε προχθεσινό του άρθρο ο Α. Τσίπρας (κάντε κλίκ για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο (http://www.protagon.gr/Default.aspx?tabid=70&smid=382&ArticleID=720&reftab=61&t)

επαίρεται σημειώνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν «η μόνη πολιτική δύναμη που υπερασπίστηκε, χωρίς να λογαριάσει το κόστος, το δίκαιο και τα αίτια της εξέγερσης του περασμένου Δεκέμβρη». Και σε μια προσπάθεια να πείσει πως αυτό αποτελεί περίπου μια πράξη αυτοθυσίας του κόμματος, προσθέτει ότι αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ «το πλήρωσε».

Είχε ένα κόστος δηλαδή η υποστήριξη της εξέγερσης, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ή αλλιώς αυτό που ονομάζεται «πολιτικό κόστος». Εαν δούμε τα γεγονότα απο απόσταση θα μπορέσουμε να πούμε οτι ο κ. Τσίπρας δεν λέει ψέματα. Πολλοί από τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης αλλά και το ΚΚΕ αποδοκίμασαν με κάθε τρόπο τη συγκεκριμένη εξέγερση. Ωστόσο, ο Α. Τσίπρας λέει τη μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι πως στο εσωτερικό του κόμματός του δεν ήταν λίγοι εκείνοι που επέκριναν τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Και οι ενστάσεις τους καταγράφηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα ως μια ισχυρή τάση στο εσωτερικό του κόμματος. Στη μισή αυτή αλήθεια εντάσσεται επίσης και η προσπάθεια κ. Τσίπρα προεκλογικά να πάρει αποστάσεις από την εξέγερση, για τα γνωστά σε όλους <<ψηφαλάκια>>.


Έτσι διαβάζοντας την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που αφορά στα επεισόδια του Σαββατοκύριακου βλέπουμε οτι προσπαθεί να δημιουργήσει μια βεντέτα με τον κ.Χρυσοχοίδη,την ώρα μάλιστα που είχανε σήμερα και αρκετές τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Διαβάστε παρακάτω τις ανακοινώσεις:

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ...

<<Το χρονικό των προαναγγελθέντων επεισοδίων, φρόντισε το υπουργείο προστασίας του πολίτη, να μην διαψευστεί. Με απίστευτη βία διέταξε τις αστυνομικές δυνάμεις να εφαρμόσουν το δόγμα της μηδενικής ανοχής, παραβιάζοντας όλη τη σχετική νομοθεσία και το Σύνταγμα. Εξαπέλυσαν προληπτική επίθεση στο Κερατσίνι και στα Εξάρχεια, χωρίς Εισαγγελέα, παραβιάζοντας το οικιακό άσυλο και εισβάλλοντας στο Δημαρχείο Κερατσινίου χωρίς άδεια της αρχής. Η προσαγωγή ατόμων και η μετατροπή τους σε κατηγορούμενους, χωρίς την τήρηση του νόμου, καθώς και η αθρόα προσαγωγή διαδηλωτών, πριν καν φτάσουν στη διαδήλωση, ήταν βέβαιο ότι θα κλιμακώσουν τις αντιδράσεις, ώστε να επιβεβαιωθεί η προαναγγελία τους. Η βεντέτα του Χρυσοχοΐδη με τους αναρχικούς και η στρατικοποίηση της αντιπαράθεσης, εγκυμονεί κινδύνους για την πολιτική έκφραση και διαμαρτυρία. Καλούμε την κυβέρνηση να επέμβει άμεσα στο σχεδιασμό της ανεξέλεγκτης καταστολής που εφαρμόζει ο υπουργός της. Η υπονόμευση της διαδήλωσης της Δευτέρας, που αποτελεί έναν επιπλέον στόχο της αστυνομικής βίας που εκδηλώθηκε στη σημερινή πορεία ώστε να μην κατέβουν μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι, θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Η νεολαία δεν τρομοκρατείται. Αγωνίζεται για τα αυτονόητα και κανείς και τίποτα δεν θα υπονομεύσει τη συλλογική της έκφραση. Η μαζική συμμετοχή της στο σημερινό συλλαλητήριο και παραμονή της ως το τέλος, παρά την καταστολή και τη ρίψη δακρυγόνων, αποδεικνύει ότι το ρεύμα της αμφισβήτησης δεν γυρνάει πίσω. Οι σχεδιασμένες επιθέσεις από ομάδες οπαδών της τυφλής βίας και η στρατηγική της έντασης που έχουν επιλέξει, δεν επηρεάζει τη συντριπτική πλειοψηφία της νεολαίας, που υιοθετεί το δρόμο του συλλογικού αγώνα.>>

Η άμεση αντίδραση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ.Χρυσοχοϊδη:

«Προκαλεί κατάπληξη η ανακοίνωση τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το τριήμερο εκδηλώσεων μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, καθώς βρίθει από ψεύδη και ανακρίβειες και συνηγορεί επιπόλαια σε μια απολίτικη ιδεολογία της σύγκρουσης με προφανείς ψηφοθηρικούς στόχους. Στόχοι, σε κάθε περίπτωση, αμφίβολης αποτελεσματικότητας, καθώς το συγκεκριμένο ακροατήριο είναι ξεκάθαρα αντι-κοινοβουλευτικό και όχι εξω-κοινοβουλευτικό όπως θα ήθελαν να πιστεύουν ορισμένοι. Άλλωστε, ο χουλιγκανισμός και οι βάνδαλοι δεν έχουν σχέση με τη Δημοκρατία. Το γεγονός μάλιστα ότι υπάρχουν 2 τραυματίες πολίτες και 16 αστυνομικοί είναι ένα στοιχείο ευρύτερου προβληματισμού.

Επί της ουσίας στα καταγγελλόμενα. Καταρχάς δεν υπήρξε καμία «προληπτική επίθεση στο Κερατσίνι και τα Εξάρχεια χωρίς Εισαγγελέα», για τον απλό λόγο ότι πρώτον δεν υπήρξε καμία επίθεση, αλλά απολύτως νόμιμες ενέργειες των αστυνομικών αρχών, παρουσία Εισαγγελέα, στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους να διασφαλίσουν τον ειρηνικό χαρακτήρα των εκδηλώσεων αποτρέποντας έκνομες ενέργειες. Οι αιτιολογημένες προσαγωγές ατόμων δεν είναι παράνομες σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, όπως επίσης δεν είναι παράνομη και η απαγγελία κατηγοριών από τις δικαστικές αρχές. Τα στοιχειώδη αυτά θα έπρεπε να τα γνωρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Προσωπικά δεν έχω καμία βεντέτα ούτε με τους αναρχικούς ούτε με κανέναν άλλον χώρο, πλην όσων αντιστρατεύονται τις αξίες της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η προσωπική μου αντιπαράθεση είναι μόνο με ναζιστές, ρατσιστές και τρομοκράτες, με όποια ιδεολογική μεταμφίεση και αν εμφανίζονται.

Ένα άλλο στοιχείο που προκαλεί κατάπληξη είναι η πολιτική διγλωσσία στην οποία επιδίδεται τόσο απροκάλυπτα ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε όλη τη διάρκεια του σημερινού συλλαλητηρίου είχα επανειλημμένα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του ΣΥΝ και της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Α. Τσίπρα, και πραγματικά εκπλήσσομαι με το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις συνομιλίες μας και στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ας είναι όμως, αυτό είναι εσωτερικό πρόβλημα του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου.

Ωστόσο υπάρχει ένα σημείο που ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει με τη γλώσσα της λογικής, ότι "οι σχεδιασμένες επιθέσεις από ομάδες της τυφλής βίας, δεν επηρεάζει τη συντριπτική πλειοψηφία της νεολαίας που υιοθετεί το δρόμο του συλλογικού αγώνα". Σε αυτό είμαστε απολύτως σύμφωνοι».


Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης


Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Προκλητική και ατυχής η δήλωση του κ.Καρατζαφέρη για την Κούνεβα στην Βουλή.Άλλη μια προκλητική δήλωση του Προέδρου του ΛΑΟΣ Γιώργου Καρατζαφέρη στην Ολομέλεια της Βουλής έγινε μόλις πριν απο λίγο.

Ο κ.Καρατζαφέρης αναφέρθηκε στην καθαρίστρια απο την Θεσσαλοκίκη κ.Μαλωνοπούλου.Η οποία πριν απο λίγες μέρες συμμετείχε σε εκδήλωση του σωματείου εργολαβικών καθαριστών, στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, και στις 10 το βράδυ που επέστρεψε στο σπίτι της, στην οδό Σύρου, στην Ανω Τούμπα, διαπίστωσε ότι είχαν ρίξει καυστικό υγρό στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της, το οποίο προκάλεσε εμφανή διάβρωση.

Η αναφορά του κ.Καρατζαφέρη στην Βουλή έλεγε τα εξής:

«Θέλω να εκφράσω κι εγώ τη συμπάθεια μου στην καθαρίστρια, τη συνδικαλίστρια γι’ αυτό που έγινε στο αυτοκίνητο της. Βέβαια, όταν μιλάμε για κρίση στην οικονομία και μια καθαρίστρια έχει ένα αυτοκίνητο αρκετά ακριβό, αυτό δείχνει ότι ίσως δεν υπάρχει τόση κρίση στα φτωχότερα στρώματα! Νομίζω ότι βιτριόλι στο αυτοκίνητο δεν δικαιολογεί να της χαριστεί ένα τριάρι! Μία γκαρσονιέρα ίσως!»

(Κάντε κλίκ http://www.laos.gr/load_file.asp?epilogi=press/txtfiles/cenPage/text12.txt)


Με την τελευταία του φράση εννοούσε την Κωνσταντίνα Κούνεβα στην οποία παραδόθηκε ένα σπίτι από τον υπουργό Εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων κ.Λοβέρδο αναγνωρίζοντας την τραγική της περιπέτεια, ως εργατικό ατύχημα.


Να σημειώσουμε οτι η κα Κούνεβα εξακολουθεί να νοσηλεύεται, από τα μεσάνυχτα της 22ας Δεκεμβρίου του 2008 στο νοσοκομείο και είδαμε όλοι την τραγική της κατάσταση μέσα απο την εκπομπή του κ.Θεωδοράκη ‘Πρωταγωνιστές’.


Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

ΑΚΤΩΡ-ΗΣΑΠ είναι οι υπεύθυνοι για την καθημερινή ταλαιπωρία των επιβατών του ηλεκτρικού.Μόνιμος επιβάτης του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου έχει γίνει η ταλαιπωρία, καθώς τα συνεχιζόμενα έργα για τον εκσυγχρονισμό της γραμμής εντείνουν τις αρρυθμίες στα δρομολόγια των συρμών. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα απο την αρχή και ίσως έτσι καταλάβουμε ποιός είναι ο πραγματικός λόγος της ταλαιπωρίας μας.

Το έργο είχε κερδίσει αρχικά η κοινοπραξία των εταιρειών Strabag-Θέμελη, που όμως κηρύχθηκε έκπτωτη. Στη συνέχεια, προσωρινός ανάδοχος κηρύχθηκε η Μοχλός, θυγατρική του ομίλου της Τεχνικής Ολυμπιακής, που ήταν δεύτερος μειοδότης. Τότε, η Ακτωρ κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία και κέρδισε, αλλά η μη εμπρόθεσμη κατάθεση αγωγής εκ μέρους της, οδήγησε το έργο εκ νέου στα χέρια της Μοχλός.Και ενώ περιμένανε όλοι οτι ανάδοχος του έργο θα είναι η Μοχλός,αιφνιδίως η εταιρεία αποχώρησε, με αποτέλεσμα το έργο να κατακυρωθεί εν τέλει,που αλλού αλλά στην ΑΚΤΩΡ.

Ας δούμε τς τώρα τα παράξενα που συμβαίνουν σε αυτή την σύμβαση και έχουν σαν αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται καθημερινά ο πολίτης.

Πρώτον,σύμφωνα με την σύμβαση(κάντε κλίκ να διαβάσετε τα στοιχεία της σύμβασης http://dgmarket.kapatel.gr/tenders/np-notice.do~2638125#)η ημερομηνία ανάθεσης ήταν στις 28.2.2008 και η συνολική δειάρκεια του έργου είναι 75 εβδομάδες.Αυτό σημαίνει ότι το έργο έπρεπε ήδη να είχε τελειώσει στις άρχες του Ιουλίου του 2009. Αντιθέτως όλοι γνωρίζουμε απο την καθημερινή μας ταλαιπωρία οτι το έργο ειναι ακόμα στην αρχή.Αυτό επιβεβαιώνεται και απο τις δηλώσεις του Διευθύνων Συμβούλου του ΗΣΑΠ κ.Αραπατσάκου στην Ελευθεροτυπία οτι το έργο έχει φτάσει μόλις το 35 με 40%.

Δεύτερον η σύμβαση προβλέπει την εγκατάσταση πρόσθετης σηματοδότησης και αλλαγών έτσι ώστε οι χρονοαποστάσεις κατα την δειάρκεια των έργων να μην αυξηθούν πάρα πολύ αλλά να φτάνει το μέγιστο στα 6 λέπτα.

Λαμβάνοντας υπ’όψην τους παραπάνω λόγους καταλαβαίνουμε οτι η εταιρεία ΑΚΤΩΡ δεν πληρεί τους όρους της σύμβασης και στις δυο περιπτώσεις. Στην πρώτη γιατί έπρεπε το έργο να είχε ήδη τελειώσει και στην δευτερη το βιώνουμε όλοι μας καθημερινά όπου η χρονοαπόσταση μεταξύ των συρμών φτανει μέχρι και τα 15 λεπτά.

Ουσιαστικά με την ανοχή της διοίκησης του ΗΣΑΠ(κ.Αραπατσάκου) η εταιρεία ΑΚΤΩΡ κάνει οτι θέλει δίχως να υπολογίζει την ταλαιπωρία των πολιτών καθημερινά.Έτσι η λύση του ΑΚΤΩΡ-ΗΣΑΠ για να επιταχύνουν το έργο είναι να αυξηθούν οι μονοδρομήσεις σε διάφορα σημεία της γραμμής αλλά και να κλείνουν τελείως κομμάτια της γραμμής δίχως να υπολογίζουν την καθημερινότητα του πολίτη.Και για να καλύψουνε το κενό αυτό δρομολογούνε λεωφορεία της ΕΘΕΛ με ατελείωτες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία για τους επιβάτες.

Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση έχει σαν αποτέλεσμα απο τους 33 συρμούς που εξυπηρετούσαν 540.000 επιβάτες μέχρι πρίν την έναρξη των έργων,σήμερα να μπορούν δρομολογηθούν από 15 μέχρι 17 συρμούς.

Σε όλη αυτή την κατάσταση μέχρι τώρα δεν έχουμε δει την αντίδραση της κυβέρνησης όπου να σημειώσουμε προεκλογικά επικαλούταν μια καλύτερη καθημερινότητα για τον πολίτη. Ο κ.Αραπατσάκος τοποθετήθηκε στον ΗΣΑΠ κατά την περίοδο υπουργείας του βουλευτή της ΝΔ κ.Στυλιανίδη και δυστυχώς για έμας τους πολίτες δεν τον έχουνε αλάξει ακόμα.


Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης