Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Το Ευρωπαικό κοινοβούλιο ψήφισε σχέδιο νόμου όπου τα κράτη μέλη θα παρέχουν πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του φαρμάκου μέσω του διαδικτύου.


Οι ασθενείς πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πληροφόρηση για τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, βάσει του νέου σχεδίου νομοθεσίας το οποίο ενέκρινε το Ευρωπαικό κοινοβούλιο την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου. Με βάση το σχέδιο αυτό θα παρέχονται αντικειμενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του φαρμάκου και την αντίστοιχη ασθένεια, ενώ θα αποτρέπεται η παροχή μη ζητηθείσας πληροφόρησης, καθώς και η συγκεκαλυμμένη διαφήμιση.

Οι ευρωβουλευτές κατέθεσαν τροπολογίες επί του σχεδίου νομοθεσίας βασιζόμενοι στη θεμελιώδη αρχή του δικαιώματος πρόσβασης των ασθενών σε ακριβή και αντικειμενική πληροφόρηση για τα φάρμακα. Με το σχέδιο αυτό, ξεκαθάρισαν, επίσης, τις υποχρεώσεις και τις δυνατότητες που θα έχουν οι φαρμακευτικές εταιρίες σε ότι αφορά την παροχή πληροφοριών και παρουσίασαν τις υποχρεώσεις που θα έχουν τα κράτη μέλη.

Το Ευρωπαικό κοινοβούλιο ενέκρινε δύο νομοθετικές εκθέσεις σε πρώτη ανάγνωση: έναν κανονισμό που αφορά τα μέτρα που θα ληφθούν σε επίπεδο Ευρωπαικής Ενωσης (με 564 ψήφους υπέρ, 41 κατά και 45 αποχές) και μία οδηγία που αφορά τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο (με 558 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 53 αποχές). Τα δύο αυτά σχέδια θα τεθούν τώρα σε συζήτηση στο Συμβούλιο.

Ο Christofer Fjellner (ΕΛΚ, Σουηδία), εισηγητής των δύο εκθέσεων, δήλωσε: "Το σημαντικότερο πράγμα που επιτύχαμε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ήταν να αλλάξουμε το κύριο μέλημα της νομοθεσίας, το οποίο αφορούσε τα δικαιώματα των φαρμακευτικών εταιριών να παρέχουν πληροφορίες, και να το μετατοπίσουμε στα δικαιώματα των ασθενών να λαμβάνουν την πληροφόρηση που χρειάζονται και επιθυμούν. Η συγκεκριμένη πρόταση περιλαμβάνει μόνο βελτιώσεις σε ότι αφορά την ποιότητα και το μέγεθος των πληροφοριών που θα είναι διαθέσιμες στους ασθενείς."

Οι ασθενείς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφόρηση από αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα το προϊόν, ειδικότερα εάν λάβει κανείς υπόψη και την πληθώρα αναξιόπιστων πληροφοριών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Το Ευρωπαικό κοινοβούλιο υποστήριξε ότι οι φαρμακευτικές εταιρίες πρέπει να θέτουν στη διάθεση του κοινού την πιο πρόσφατη περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, την επισήμανση και το φύλλο οδηγιών και την έκθεση αξιολόγησης υπό τη μορφή στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό.

Επιπρόσθετα, οι φαρμακευτικές εταιρίες μπορούν να θέτουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων άλλες, σαφώς καθορισμένες πληροφορίες, μη προωθητικού χαρακτήρα, σχετικές με το φάρμακο, όπως για παράδειγμα πληροφορίες για τις τιμές ή για τις τυχόν αλλαγές στη συσκευασία, αν και θα χρειάζεται να έχουν λάβει πρώτα την άδεια από τις αρμόδιες εθνικές αρχές για να το πράξουν αυτό.

Η διαφήμιση για τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή απαγορεύεται ήδη σε όλη την ΕΕ, αλλά η διαφορετική ερμηνεία των κανόνων από τα κράτη μέλη σημαίνει ότι υπάρχει μία πολύ λεπτή γραμμή μεταξύ του τι είναι πληροφόρηση και τι προώθηση του προϊόντος. Οι ευρωβουλευτές προσπαθώντας να επιλύσουν αυτήν την ασάφεια υποστηρίζουν την απαγόρευση της παροχής πληροφόρησης για τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή όχι μόνο από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, όπως προέβλεπε η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και από τα έντυπα μέσα.

Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο υπογράμμισε ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την παροχή "αντικειμενικών και αμερόληπτων πληροφοριών" στο ευρύ κοινό. Αυτές οι πληροφορίες θα περιλαμβάνουν το φύλλο οδηγιών, μία έκθεση αξιολόγησης του φαρμάκου και πληροφορίες για την πρόληψη της αντίστοιχης ασθένειας ή ιατρικής κατάστασης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν ειδικές ιστοσελίδες για την παροχή αυτής της πληροφόρησης, και το οποιοδήποτε πληροφοριακό υλικό θα πρέπει να παρέχεται και σε μορφότυπα κατάλληλα για ανθρώπους με αναπηρίες.

Αυτό που δυστυχώς δεν διευκρινήστηκε είναι πόσο χρόνο θα πάρει για να το υλοποιήσουν στην Ελλάδα.Εκτός και αν το συμπεριλάβουν στο μνημόνιο και γίνει άμεσα.

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Η ΝΔ μαζί με ΚΚΕ,ΛΑΟΣ και ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν την μη κατάργηση της κομματικής-πελατεικής εταιρείας της ΝΔ με την ονομασία ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.

                         
Η υποκρισία της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα της αξιωματικής συνεχίζεται χωρίς φραγμούς.Και το λέμε αυτό διότι πλέον έχει γίνει γνωστός ο τρόπος που υποκρίνεται η Νέα Δημοκρατία σε οτι αφορά την συναίνεση για να γίνουν επιτέλους σε αυτήν την χώρα οι χιλιοειπωμένες απο όλους μας διαρθρωτικές αλλαγές.

Την μία μέρα ψηφίζει έναν νόμο επι της αρχής αλλά την επόμενη μέρα κάνει έντονη κριτική και καταψηφίζει τα άρθρα του νόμου τον οποίο την προηγούμενη μέρα είχε ψηφίσει επι της αρχής.Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο σχέδιο νόμου για την κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα.

Η ψήφιση των άρθρων αυτού του νόμου δείχνει οτι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και απλά προσπαθούν για ψηφοθηρικούς λόγους να χαιδέψουν τα αυτιά των πολιτών.Οι πολίτες όμως έχουνε πλέον βαρεθεί αυτόν τον τρόπο της αντιπολίτευσης.

Είναι προκλητικό τα κόμματα της ελλάσονος αντιπολίτευσης να επιμένουν ακόμα σε ένα οικονομικό-πελατεικό μοντέλο το οποίο έχει χρεωκοπήσει.Εξίσου προκλητική είναι όμως και η στάση της Νέας Δημοκρατίας η οποία μιλάει για πολιτική δίωξη το κλείσιμο της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.και καταψηφίζει το Άρθρο 2.Μια κομματική εταιρεία της Νέας Δημοκρατίας στην οποία διοχέτευε τους κολλητούς της.Όμως είναι να απορεί κανείς γιατί συμφωνούν με την άποψη αυτή δυστυχώς το ΚΚΕ,ο ΛΑΟΣ και ΣΥΡΙΖΑ με την καταψήφιση του άρθρου.

Και για να ξέρουμε τι ψήφισε ο καθένας παρακάτω αναφέρεται αναλυτικά τι ψήφισε το κάθε κόμμα σε κάθε άρθρο του νόμου.(Διαβάστε ολόκληρο τον νόμο με τα άρθρα του http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/K-SIORFOR-PRAK.pdf)
                                                                     ΑΡΘΡΟ 1

                                                                   ΑΡΘΡΟ  2                                                                 ΑΡΘΡΟ  3


                                                                ΑΡΘΡΟ  4


                                                                  ΑΡΘΡΟ  5


                                                                 ΑΡΘΡΟ  6


                                                                ΑΡΘΡΟ  7


                                                              ΑΡΘΡΟ  8


                                                             ΑΡΘΡΟ  9

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Ο Παπανδρέου καταγγέλει τις σχέσεις ΜΜΕ με το κράτος και το επιχειρήν αλλά δεν υπήρξε ούτε καν μια αναφορά στα βραδυνά δελτία ειδήσεων.


Ούτε μια αναφορά δεν έγινε απο τα βραδυνά δελτία ειδήσεων για την ομιλία του Γιώργου Παπανδρέου σε διημερίδα που έγινε σήμερα για τον «Καλλικράτη». Το πρώτο θέμα για όλα τα δελτία ήταν οι αποχωρήσεις των βουλευτών της Ν.Δ. και τα σενάρια του κ.Σαμαρά.

Ο Παπανδρέου σήμερα είπε την αλήθεια για τα οικονομικά κατεστημένα που έχουνε δημιουργηθεί με την συνεργασία πολιτικών και μέσων ενημέρωσης.Αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ποιά είναι τα μέσα ενημέρωσης στα οποία αναφέρεται ο κ.Παπανδρέου μιας και τα γνωρίζουμε όλοι μας αρκετά καλά.

Πιο συγκεκριμένα ο κ.Παπανδρέου είπε:

"....................Ζήσαμε, κυρίες και κύριοι, για δεκαετίες σε μία χώρα όπου είχε χαθεί η κοινή λογική, σε μία χώρα χάθηκε το μέτρο, χάθηκε η αίσθηση και η ουσία της δικαιοσύνης, τόσο στο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας της χώρας μας, όσο και στο επίπεδο της ίδιας μας της κοινωνίας. Επικράτησαν νοοτροπίες και πρακτικές, που μας απομάκρυναν – υπερβολικά, μάλιστα – από το καθήκον όλων μας.

Διαμορφώσαμε εμείς, οι πολιτικοί, αλλά και τα μέσα ενημέρωσης, διάφορα κατεστημένα. Διαμορφώσαμε πρότυπα αρνητικά, ιδιοτελή, που δεν συνέβαλαν στην προστασία του συλλογικού συμφέροντος. Το συλλογικό καλό στην καθημερινή μας ζωή, είτε κυβερνώντας τη χώρα, είτε διοικώντας ένα Δήμο, είτε κάνοντας ως πολίτες τη φορολογική μας δήλωση με ειλικρίνεια, είτε λειτουργώντας την επιχείρησή μας – αυτό είναι το ζητούμενο πια.

Είχαμε δημιουργήσει μια εσωστρεφή οικονομία με πήλινα πόδια, βασισμένη σε πρότυπα υπερκατανάλωσης, αγοράζοντας ξένα προϊόντα, χωρίς όμως να παίρνουμε ή να εξάγουμε ελληνικά. Χωρίς να δίνουμε ποιότητα σε αυτό που έχει η χώρα μας, χωρίς να αναδεικνύουμε ό,τι καλύτερο έχει η χώρα μας για την παραγωγή και τον πολιτισμό.

Δημιουργήσαμε σχέσεις εξάρτησης των επιχειρήσεων με το κράτος. Και βεβαίως, το κάναμε αυτό, αντί να δημιουργήσουμε – όπως έπρεπε – βιώσιμες επιχειρήσεις, ανταγωνιστικές, όχι μόνο για την ελληνική αγορά, αλλά και για τις διεθνείς αγορές. Το κράτος, από βασικό εργαλείο ανάπτυξης, αλλά και προστασίας των πολιτών, μετατράπηκε σε λάφυρο των εκάστοτε κυβερνήσεων, μέσω διευθέτησης συμφερόντων, παράνομων προσλήψεων, ρουσφετιού και πολιτικής συναλλαγής – τελικά, εξάρτησης του πολίτη......................."

Το ερώτημα όμως είναι πότε θα σπάσει αυτή η συναλλαγή μεταξύ πολιτικών και μέσων ενημέρωσης.Σίγουρα ο πολίτης αυτό που ζητάει εδώ και δεκαετίες είναι να σταματήσει επιτέλους αυτή η συναλλαγή.

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Μετά απο απαίτηση του Έλληνα πολίτη εδώ και δεκαετίες ο Πάγκαλος καταργεί τις κομματικές εταιρείες ΑΓΡΟΤΗΜΑ και ΟΠΕΠ.

   
Ενέργειες σαν αυτές του κ.Πάγκαλου σίγουρα ο απλός πολίτης δεν θα έχει πρόβλημα.Αντιθέτως μάλιστα ήτανε μια απαιτησή του Έλληνα πολίτη εδώ και αρκετές δεκαετίες.

Πιο συγκεκριμένα στην συνεδρίαση που έγινε σήμερα στο Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης υπό την προεδρία του η Διυπουργική Γνωμοδοτική Επιτροπή για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα αποφάσισε την κατάργηση των ανώνυμων εταιριών “ΑΓΡΟΤΗΜΑ Α.Ε.” και “ΟΠΕΠ Α.Ε.”

Οι συγκεριμένες καταγγελίες σίγουρα εξοργίζουν όποιος τις διαβάσει και μετά απο όλα αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν στην ελληνική οικονομία σήμερα.Αλλά ας τα δούμε αναλυτικότερα:


Ανώνυμη εταιρεία ΑΓΡΟΤΗΜΑ Α.Ε.

α) κατάργηση της εταιρίας “ΑΓΡΟΤΗΜΑ Α.Ε.” η οποία συστάθηκε το 2009 και χρησίμευσε ως όχημα για ευρείας έκτασης σπατάλη αλλά και πληθώρα παράνομων προσλήψεων. Ειδικότερα την 26η Αυγούστου 2009 συνήφθησαν 34 συμβάσεις έργου εκτός ΑΣΕΠ υπό καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας. Αυτή τη στιγμή το διαθέσιμο υπόλοιπο της εταιρίας ανέρχεται σε 20, περίπου, ευρώ, όταν το μετοχικό της κεφάλαιο είναι 450.000€,

Ανώνυμη εταιρεία ΟΠΕΠ Α.Ε.

β) κατάργηση της εταιρίας “ΟΠΕΠ Α.Ε.”, στην οποία μόνο το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2009 προσλήφθηκαν, αναιτίως, περισσότερα από 170 άτομα, με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί το κόστος μισθοδοσίας από 250.000€ τον Ιούνιο του 2009 σε 600.000€ το μήνα Σεπτέμβριο του 2009. Σημειώνεται ότι κάποιοι από τους νεοπροσληφθέντες ελάμβαναν 4.000, ή ακόμα 5.000 ευρώ μηνιαίως. Η κατάργηση του ΟΠΕΠ ΑΕ έρχεται σε συνέχεια της κατάργησης του διοικητικού της συμβουλίου.

Ας ελπίσουμε αυτή την φορά να μην σταματήσουν σε αυτές τις δύο εταιρείες και να δούμε και άλλες τέτοιες ενέργειες στο μέλλον.

Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Νέα γκάφα-κωλοτούμπα της ΝΔ με τις επιστολικές ψήφους στην συζήτηση για το σκάνδαλο της Μονής Βατοπαιδίου.

Συνεχίζεται η συζήτηση του πορίσματος της προανακριτικής επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο του Βατοπεδίου στην ολομέλεια της Βουλής.Η υπόθεση αφορά στους πρώην υπουργούς Θ. Ρουσόπουλο, Ευ. Μπασιάκο, Αλ. Κοντό και Γ. Βουλγαράκη και τον πρώην υφυπουργό Π. Δούκα. Ένα απο τα θέματα που απασχόλησε τα μέλη του κοινοβουλίου είναι αν πρέπει να γίνουν δεκτές ή όχι οι επιστολικές ψήφοι.

Η πλευρά της ΝΔ θεωρεί πως η διαδικασία έχει δικαστικό χαρακτήρα και όχι νομοθετικό και γι’ αυτό θα πρέπει να απορριφθούν.Ο κ.Παυλόπουλος μαζί με τον κ.Σιούφα μιλήσανε μέχρι και για δικαστικό πραξικόπημα.Αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια της ΝΔ ήτανε και ο κ.Καρατζαφέρης με την τοποθέτηση του επι του θέματος αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ.Όλοι τους όμως κάνανε στην πραγματικότητα μια μεγάλη γκάφα.

Ουσιατικα η ΝΔ συνεχίζοντας τις κωλοτούμπες ξεχάσανε οτι τον Μάιο του 2009 σαν κυβέρνηση είχανε πράξει το αντίθετο και είχανε σεβαστεί απόλυτα τον κανονισμό της Βουλής.Πιο συγκεκριμένα ήτανε σε Ειδική Ημερήσια Διάταξη της Βουλής όπου έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης με μυστική ψηφοφορία , για την άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη.(http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20090504.pdf )
 Τότε η ΝΔ είχε δεχτεί τις επιστολικές ψήφους όπως όφειλε ακόμη και του τότε υπουργού Οικονομικών κ.Παπαθανασίου που βρισκόταν στο εξωτερικό.Οπότε πρέπει κάποτε η παράταξη αυτή να σταματήσει τις κωλοτούμπες και να ασχοληθεί με το ουσιαστικό που είναι το σκάνδαλο με την Μονή Βατοπαιδίου.Είναι δυνατόν να επιμένει τόσο πολύ η ΝΔ στο οτι δεν υπάρχει σκάνδαλο με την Μονή Βατοπαιδίου και να κρύβεται πίσω απο κωλοτούμπες σαν αυτή της επιστολικής ψήφου?

Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

Το 1961 ψηφίζανε και τα δένδρα,το 2010 ψηφίζουν και τα σπίτια υπο την καθοδήγηση του κ.Κακλαμάνη.Απάντηση Ραγκούση στο MEGA.Η φράση ψήφισαν ακόμα και τα δένδρα ήταν μια παροιμιώδης φράση του Γεωργίου Παπανδρέου με την οποία χαρακτήριζε το μέγεθος της βίας και νοθείας που είχε παρατηρηθεί στις βουλευτικές εκλογές του 1961.

Συγκεκριμένα από τις έρευνες που έγιναν αμέσως μετά τις εκογές εκείνες, τόσο από τον εκλογοδικείο όσο και από τη νομαρχία και τις αστυνομικές αρχές διαπιστώθηκε ότι κάποιοι κάτοικοι εκλογείς της πρωτεύουσας είχαν δηλώσει ως μόνιμη διεύθυνση κατοικίας την οδό Καβάλας 108 όπου εκεί αντί κτίσματος υπήρχε ένας μικρός δημοτικός κήπος (αλσύλλιο) με κάποια δένδρα.

Οπότε από τη στιγμή που κάποτε βρέθηκε τρόπος και ψήφισαν τα δέντρα, γιατί σήμερα να μην βρεθεί τρόπος να ψηφίσουν ανύπαρκτοι μετανάστες; Κάπως έτσι φαίνεται ότι το σκέφτηκαν στον δήμο της Αθήνας και ο κ.Κακλαμάνης.

Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα απο την αρχή.Οι υπηρεσίες του δήμου της Αθήνας κατάφεραν να εγγράψουν στους εκλογικούς καταλόγους του υπουργείου Εσωτερικών «ανύπαρκτους» μετανάστες, κυρίως από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία), χρησιμοποιώντας ψεύτικα ή πλαστά στοιχεία. Το θράσος των εμπνευστών της απάτης ήταν τέτοιο, ώστε δεν τους εμπόδισε να δηλώσουν διευθύνσεις στις οποίες θα βρει κανείς, αντί για κατοικίες και ανθρώπους,

- οικόπεδα,

- μισογκρεμισμένα σπίτια,

- σφραγισμένα και καρφωμένες με ξύλα εισόδους,

- καταστήματα (βρέθηκε μια ψαραγορά και μια ταβέρνα).

Όλα αυτά τα ενδιαφέροντα στοιχεία έφερε στην δημοσιότητα η εφημερίδα Ποντίκι πρίν λίγες μέρες.Ενδιαφέρον στοιχείο ακόμη είναι ότι σε ορισμένες περιοχές και σε συγκεκριμένους δρόμους στις διευθύνσεις - μαϊμού δηλώνονται μετανάστες από συγκεκριμένες χώρες. Στα Πετράλωνα, για παράδειγμα, σε δυο - τρεις δρόμους της περιοχής φαίνεται να είναι μαζεμένοι περίπου 200 Βούλγαροι. Διαπιστώνεται μάλιστα ότι σε έναν μόνο δρόμο βρίσκονται στη σειρά μονοκατοικίες, οι οποίες έχουν δηλωθεί ως εικονικές διευθύνσεις κατοικίας αλλοδαπών που είναι άγνωστοι στη γειτονιά, ενώ άλλοι διαμένουν σε άλλες περιοχές της Αθήνας ή ακόμη και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Έχουμε λοιπόν και λέμε:

Δημοφώντος 46: Είναι μια ακατοίκητη παλαιά μονοκατοικία με καρφωμένα ξύλα στην πόρτα. Φέρεται ως κατοικία του 55χρονου Nikolay N., που είναι γραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους με α/α 40.

Μυκάλης 19: Κλειστός χώρος με λαμαρίνες, με την ένδειξη εργοτάξιο, είναι περισσότερο από βέβαιο ότι δεν μπορεί να είναι και κατοικία. Και όμως έχει δηλωθεί ως κατοικία των εκ Βουλγαρίας Ivet C. και του Atanas C., που είναι γραμμένοι για να ψηφίσουν (εκλογικοί κατάλογοι με α/α 3 και 4 αντιστοίχως).

Δημοφώντος 56: Προκλητική και εμφανής η εξαπάτηση. Αυτό το οικόπεδο στα Άνω Πετράλωνα έχει δηλωθεί ως κατοικία της 32χρονης Svetlana S. από τη Βουλγαρία, η οποία είναι γραμμένη στους εκλογικούς καταλόγους με α/α 49.

Μυκάλης 17: Είναι ένα ακατοίκητο νεοκλασικό κτίσμα και έχει δηλωθεί ως διεύθυνση κατοικίας της Svetla S., 40 χρονών (εκλογικοί κατάλογοι διαμέρισμα α/α 47).

Δημοφώντος 78: Παλαιό κτίσμα με σφραγισμένα παράθυρα, που, όπως φαίνεται, δεν μπορεί να είναι και η κατοικία της 27χρονης Mirela C. από την Πολωνία, που είναι γραμμένη στους εκλογικούς καταλόγους με α/α 17.

Αλόπης 8: Είναι ένα ακατοίκητο χαμόσπιτο, του οποίου μέχρι και η είσοδος είναι κλεισμένη από φυλλωσιές, στοιχείο που δείχνει την εγκατάλειψη. Έχει δηλωθεί ως διεύθυνση κατοικίας από τη Mariyana Y., 39 ετών, η οποία είναι γραμμένη στους εκλογικούς καταλόγους με α/α 141.

Δημοφώντος 44: Είναι μια παλαιά μονοκατοικία με πράσινη αλυσοδεμένη πόρτα και η οποία δείχνει ακατοίκητη πολύ καιρό. Παρ’ όλα αυτά έχει δηλωθεί ως διεύθυνση κατοικίας της Daniela U., 36 ετών, γραμμένης στους εκλογικούς καταλόγους με α/α 50.

Κειριαδών 60: Είναι ένα κλειστό ισόγειο κατάστημα, μια κλειστή ψαραγορά (!), όπου και η διπλανή είσοδος είναι με λουκέτα. Έχει δηλωθεί ως κατοικία της Margarita I., 57 ετών, και του Kipro K., 34 ετών (α/α εκλογικών καταλόγων 54 και 73 αντίστοιχα).

Δημοφώντος 80: Το κτίσμα φιλοξενεί μια ταβέρνα της περιοχής και όχι την Donka, 55 ετών, που είναι γραμμένη στους εκλογικούς καταλόγους με α/α 12. Η γυναίκα έχει άγνοια για την εγγραφή αυτή, αφού στην Ελλάδα είναι μόλις δυόμισι μήνες!

Δημοφώντος 28: Ακόμη ένα κτίσμα ακατοίκητο με σφραγισμένη πόρτα, που έχει δηλωθεί όμως ως διεύθυνση κατοικίας της Vasilika K., 60 ετών (α/α εκλογικών καταλόγων 32).

Μυκάλης 10: Παλαιά μονοκατοικία με σφραγισμένα πράσινα παράθυρα με ξύλα, που δείχνει σαφέστατα ότι είναι ακατοίκητη. Εχει δηλωθεί ως κατοικία της Natalia K., 25 ετών, και της Raya K., 29 ετών, (γραμμένες στους εκλογικούς καταλόγους με α/α 22 και 24 αντίστοιχα).

Μυκάλης 2: Ακόμη ένα ακατοίκητο παλαιό κτίσμα με καρφωμένα ξύλα στα παράθυρα. Η διεύθυνση αυτή είναι δηλωμένη από την Yuliya K., 31 ετών, και την Stanka P., 55 ετών (α/α εκλογικών καταλόγων 28 και 42 αντίστοιχα).

Αλόπης 6: Στη διεύθυνση αυτή έχει δηλωθεί ακόμη ένα οικόπεδο (!) ως κατοικία δύο γυναικών από τη Βουλγαρία. Είναι η Nadezhda D., 53 ετών, και η Mariana U., 47 ετών, που είναι γραμμένες στους εκλογικούς καταλόγους με α/α 68 και 135 αντίστοιχα.

Κειριαδών 96: Είναι ένα ισόγειο κτίσμα που έχει μόνο καταστήματα. Έχει δηλωθεί ως κατοικία της Zornitsa M., 36 ετών. (Είναι γραμμένη με α/α 83).

Δημοφώντος 50: Είναι μια κλειστή μονοκατοικία με λουκέτο στην πόρτα, η οποία έχει δηλωθεί ως διεύθυνση κατοικίας της Boryana S., 29 ετών (α/α 44).

Έπειτα από όλα αυτά ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούσης έδωσε έντολή στους επιθεωρητές-ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης να διεξάγουν έρευνα. Οι επιθεωρητές έλεγξαν δειγματοληπτικά περίπου 300 περιπτώσεις εγγραφών από τις περίπου 1.300 που εμφανίζονται στους καταλόγους του Δήμου Αθηναίων και διαπίστωσαν ότι δεν είχαν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες.

Στο κεντρικό δελτίο ειδησεων του MEGA σήμερα ο κ.Κακλαμάνης προσπαθησε να ξεφύγει απο τις ευθύνες του αλλά η παρεμβαση του κ.Ραγκούση έβαλε τα πράγματα στην θέση τους.

Στην παρεμβασή του ο κ.Ραγκούσης ανέφερε τα εξής:

“.........Ραγκούσης: Δυστυχώς για την Ελλάδα του 2010 εντοπίστηκαν παράνομες εγγραφές μελλοντικών παρολίγο ψηφοφορών υπηκοότητας Βουλγάρων στον δήμο της Αθήνας.Είναι σε εξελιξη μια εκτεταμένη έρευνα όχι μόνο για να αποκαλύψουμε τις ευθύνες όπου υπάρχουν για αυτό το οποίο συνέβη αλλά κυριως που μας ενδιαφέρει άμεσα αυτή την στιγμή να αποτρέψουμε..

Τρέμη :Τι εννοείται,υπήρξε δηλαδή προσπάθεια νοθείας?

Ραγκούσης: Βεβαίως,βεβαίως

Τρέμη: Και ποιός θεωρείται οτι έχει ευθύνη για αυτό?

Ραγκούσης: Εβδομηντα δύο περιπτώσεις και ήδη η μεγάλη μας έννοια έιναι πως θα εντοπίσουμε..

Τρέμη: Λέτε οτι είναι ευθύνη του κ.Κακλαμάνη αυτό?

Ραγκούσης: Λέμε οτι ο εισαγγελέας και το σώμα επιθεωρητών και ελεγκτών αλλά και η περιφέρεια Αττικής θα διαπιστώσει στην πορεία ποιοί ακριβώς έχουν ευθύνη.Αυτό που άμεσα μας ενδιαφέρει είναι αυτοί οι άνθρωποι να μην ψηφίσουν γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό θα αλλοιώσει,δεν εχει σημασία το ποσοστό σημασία έχει έστω και ένας και σημασία έχει να διακριβώσει κανείς ποιά κενά σε ποιές διαδικασίες στον δήμο της Αθήνας υπήρχαν και για ποιο σκοπό που έφτασαν στο σημείο το 2010 η Ελλάδα να ξαναγυρίσει δυστυχώς σε πάρα πολύ αρνητικές εποχές.

Τσίμας: Κ.Ραγκούση έχετε αίσθηση αν αυτό μπρεί να είναι λάθος?

Ραγκούσης: Δεν είναι λάθος.Το πόρισμα των ελεγκτών δημόσιας διοίκησης κ.Τσίμα επιβεβεβαιώνεται δυστυχώς,δεν είναι λάθος.Υπάρχει στην συγκεκριμένη περίπτωση συγκεριμένη πρόθεση να γίνει παράνομη εγγραφή ψηφοφόρων............................”

Αντιλαμβανόμαστε όλοι μας οτι ο κ.Κακλαμάνης δεν μπορεί να κρυφτέι πλέον πίσω απο τις υπηρεσίες του Δήμου της Αθήνας και πρέπει επιτέλους να δώσει εξηγήσεις.

Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

Με απλή λογική ο Δημαράς θα έπρεπε να ντρέπεται.
Με αποκλειστικό όχημα την απλή λογική μπορούμε να κάνουμε ορισμένες απλές σκέψεις.Γνωρίζει ή δεν γνωρίζει ο κ.Δημαράς οτι με την μη ψήφιση του μνημονίου η χώρα θα χρεωκοπούσε?Γνωρίζει ή δεν γνωρίζει οτι τεράστια ευθύνη για την σημερινή κατάσταση της Ελλάδας έχει το κόμμα και ο αρχηγός που τον στηρίζει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία?Αλίμονο, αν δεν τα γνωρίζει.

Τα γνωρίζει και μάλιστα πολύ καλά.Το ότι έχει τόσο πολύ κοντή μνήμη παραπέμπει σε άλλα πράγματα.Για να το πούμε καλύτερα σε κρυφούς πολιτικούς στόχους.Υπηρετώντας το πολιτικό παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να πέισει ο κ.Δημαράς οτι όλα αυτά που κάνει τα κάνει γιατί είναι ενάντια στο μνημόνιο.

Το σημερινό σποτάκι της ΝΔ με το σύνθημα “πάρε θέση” για την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που σε έχει φέρει σε κατάθλιψη διαψεύδει για ακόμη μια φορά τον κ.Δημαρά.Διότι στην πραγματικότητα ο πολιτικός στόχος των Σαμαρά-Δημαρά δεν είναι το μνημόνιο αλλά ο Παπανδρέου.Απο την στιγμή μάλιστα όπου και ο Σαμαράς αλλά και ο Δημαράς έχουνε δηλώσει οτι θα υπηρετήσουν το μνημόνιο.

Σε μια δηλωσή του ο κ.Δημαράς στον ΒΗΜΑFM 99,5 ερωτηθείς εάν θα είναι διεκδικητικός απέναντι στην κεντρική εξουσία, είπε ότι θα υψώνει διεκδικητικό λόγο, σε θέματα που επιβάλλει ο «Καλλικράτης». Τέτοιο υποκριτικό λόγο δεν θα τον περίμενε κανείς διότι ο αόριστος διεκδικητικός λόγος δεν πείθει κανέναν και καλά θα κάνει ο κ.Δημαράς να πεί την αλήθεια έστω και τώρα.

Θα έπρεπε να ντρέπεται ο κ.Δημαράς γιατί διάλεξε τον εύκολο δρόμο της μη ψήφισης του μνημονίου αλλά και της ουσιαστικής του συμβολής στην προσπάθεια της ΝΔ να μας αποδείξει οτι για όλα φταίει η σημερινή κυβέρνηση.Η απεγνωσμένη του προσπάθεια να λέει συνεχώς οτι είναι ΠΑΣΟΚ δεν θα τον βοηθήσει.Αντιθέτως οι πολίτες σε βάθος χρόνου θα καταλάβουν τι φούσκα είναι και αυτός.Δυστυχώς για μάς που τον πιστεύαμε σαν δημοσιογράφο.

Ζητάγανε μίζα γιατί το εστιατόριο προκαλούσε θόρυβο.Οι δυο υπάλληλοι που ήταν στο υπουργείο της κ.Μπιρμπίλη συνελήφθησαν.


Συνελήφθησαν σήμερα, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, δύο υπάλληλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παθητική δωροδοκία.

Ειδικότερα, οι συλληφθέντες με την ιδιότητα των υπαλλήλων του συγκεκριμένου Υπουργείου, ως αρμόδιοι του Τμήματος Θορύβου, απαίτησαν το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ από ιδιοκτήτρια καταστήματος εστιατορίου, που βρίσκεται στην Αθήνα, προκειμένου να μην καταλογίσουν παραβάσεις, που διαπίστωσαν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

Αυτά όμως έγιναν διότι είχε το θάρρος η ιδιοκτήτρια του εστιατορίου να κάνει καταγγελία στις 28.10.2010 στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια, οι δύο υπάλληλοι είχαν επισκεφτεί την επιχείρησή της και της ανέφεραν ότι υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες στην Υπηρεσία τους για ηχορύπανση και ότι αν προχωρούσαν σε ελέγχους θα προέκυπταν και άλλες παραβάσεις, που θα είχαν σαν συνέπεια την επιβολή προστίμου και ενδεχομένως την ανάκληση αδείας λειτουργίας του καταστήματος.

Οι δυο υπάλληλοι του ΥΠΕΚΑ δεν έμειναν εκεί.Στις 01.11.2010 πηγαίνοντας στο κατάστημά της οι δύο υπάλληλοι απαίτησαν από την επιχειρηματία το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ, προκειμένου να μην καταλογίσουν τις παραβάσεις αυτές.

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ανέλαβε δράση και σήμερα σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, η επιχειρηματίας συνοδευόμενη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων παρέδωσε στους δράστες το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ, το οποίο κατά τη σύλληψή τους, βρέθηκε στην κατοχή τους και κατασχέθηκε.

Η αντίδραση της υπουργού ΠΕΚΑ, Τίνα Μπιρμπίλη ήτανε άμεση όπου επέβαλε στους υπαλλήλους αυτούς, το μέτρο της αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους, ως το πιο άμεσο μέτρο που λαμβάνει η διοίκηση.

Και οι μίζες συνεχίζονται.......

Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

Η ανεύθυνη στάση του κ.Δημαρά αλλά και τα πολιτικά του παιχνίδια με την βοήθεια του κ.Σαμαρά.
Ο Γιάννης Δημαράς όπως και κατα την ψήφιση του μνημονίου έτσι και τώρα λίγες μέρες πριν απο τις περιφερειακές εκλογές δείχνει το πόσο ανεύθυνος πολιτικός είναι τελικά.Είναι κρίμα διότι πολλοί πίστεψαν οτι είναι πραγματικότητα αυτά που λέει.Τα γεγονότα όμως τον διαψεύδουν καθημερινά.

Αναφερόμαστε στις απέυθείας επαφές που είχε αλλά και έχει ακόμα με τον κ.Σαμαρά για το πολιτικό του μέλλον.Έτσι εξηγείται και η απόφαση του κ.Σαμαρά να επιλέξει τον κ.Κικοίλια σαν υποστηριζόμενο απο την ΝΔ περιφερειάρχη Αττικής.Ήτανε σίγουρος ο κ.Σαμαράς οτι δεν μπορεί να βγάλει δικό του περιφερειάρχη στην Αττική οπότε μόνο απο σπόντα θα μπορούσε να το κάνει.Αυτό που δεν περίμενε ήταν η αποκάλυψη της κυριακάτικης REAL NEWS για την συνάντηση Σαμαρά-Δημαρά.

Διαβάστε παρακάτω τον διάλογο που είχε ο κ.Δημαράς με τους δημοσιογράφους του MEGA Αναγνωστάκη-Χασαπόπουλο:

".......................................

Αναγνωστάκης: Είχες καμιά επαφή με τον κύριο Σαμαρά όπου λήφθηκε τίποτα; Γιατί διαβάζουμε…
Χασαπόπουλος:  Λέει σήμερα η Real news…
Δημαράς:  Μια συνάδελφος δημοσιογράφος είναι που τα γράφει το είδα κι εγώ.
Χασαπόπουλος:  H Tαβουλάρη.
Δημαράς:  Ναι. Δεν θέλω να απαντήσω στο δημοσίευμα. Να σας πω όμως με κάθε ειλικρίνεια, είχα επαφές και κουβέντες, με όλους τους πολιτικούς όλων των χώρων, όταν ακόμα σκεφτόμουν και έθετα τη σκέψη μου, υπό την κρίση τους λιγάκι, αν θέλεις.
Αναγνωστάκης:  Για να κατέβεις Περιφερειάρχης;
Δημαράς: Ναι. Αλλά ούτε μου πρότειναν, ούτε τους πρότεινα κάτι συγκεκριμένο για να κατεβώ. Να μην απαριθμήσω ονόματα, δε χρειάζεται, αλλά πιστέψτε με συνάντησα όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Βέβαια τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου δεν μπόρεσα να τον συναντήσω, έτσι δεν είναι; Αλλά όμως δημοσίως είχα πει ότι με ενδιαφέρει αυτή η υποψηφιότητα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή τι άλλο να κάνω να σταματήσω να μιλάω και να πηγαίνω στη Βουλή;
Αναγνωστάκης:  Για τη συνάντηση σας με τον κύριο Κουβέλη και τον κύριο Τσίπρα…
Δημαράς:  Στη Βουλή συναντήθηκα και με τον κύριο Κουβέλη και με άλλα πολιτικά πρόσωπα. Επειδή με ρώτησες αναφέρομαι στο όνομα ου κυρίου Κουβέλη.
Αναγνωστάκης:  Όχι γιατί είπες ότι συνάντησα…
Δημαράς:  Με όλους. Δεν είναι κακό παιδιά αυτό, με συγχωρείτε.
Αναγνωστάκης: Όχι καθόλου.
Δημαράς:  Ανταλλάσουμε απόψεις.

................................................................"


Με περίτεχνη πονηράδα ο κ.Δημαράς προσπάθησε να εμπλέξει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.Αλλά προς τιμήν τους οι πολίκοι αρχηγοί μηδενός εξερουμένου τον διέψευσαν και ουσιαστικά αποκάκλυψαν τον ρόλο του.


Είναι κρίμα ένας δημοσιογράφος με διαδρομή που για την σημερινή νεολαία είναι οδηγός για ένα καλύτερο αυριο να συμπεριφέρεται σαν πολιτικός τόσο ανεύθυνα αλλά και ανέντιμα.Διαλέγοντας τον εύκολο δρόμο της μη ψηφισης του μνημονίου και αφήνοντας τα “αναμμένα κάρβουνα” στα χέρια των υπόλοιπων βουλευτών για να σώσουν την χώρα απο την χρεωκοπία.Διότι το δίλλημα δεν είναι μνημόνιο ή αντιμνημόνιο αλλά μνημόνιο ή χρεωκοπία.Και σε αυτό το δίλλημα απάντηση δεν έχουν ούτε ο Δημαράς αλλά ούτε και ο Σαμαράς.