Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2010

Πρόστιμα για πολλά γέλια επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος στις τράπεζες.Αναλυτικά όλα τα "μεγάλα" πρόστιμα.


Πρόστιμα που προκαλούν γέλια αλλά και οργή στους πολίτες επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος στις ελληνικές τράπεζες για διάφορες παραβάσεις.Τα πρόστιμα είναι τόσο "μεγάλα" που μας κάνουν να αναρωτιώμαστε αν θα τα αντέξουν οι τράπεζες και το τραπεζικό σύστημα γενικότερα.

Τα πρόστιμα είναι μερικών χιλιάδων Ευρώ όταν οι τράπεζες έχουν τα τελευταία χρόνια υπερκέρδη εκαττομύριων με ληστρικά επιτόκια. Και μόλις χθές η κυβέρνηση έδωσε πάλι εγγυήσεις στις τράπεζες αξίας 25 δις Ευρώ.

Αναφέρει στην ανακοινωσή της η Τράπεζα της Ελλάδος: " Η Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τη συνεδρίασή της 300/28.7.2010 αποφάσισε την επιβολή κυρώσεων, με τη μορφή προστίμου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου συνολικού ύψους ευρώ εννιακοσίων δύο χιλιάδων (902.000 €), σε πιστωτικά ιδρύματα και σε εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικά ιδρύματα για διαπιστωθείσες παραβάσεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους.

Το ύψος των προστίμων προσδιορίστηκε αφού συνεκτιμήθηκε ιδίως το είδος και η βαρύτητα των παραβάσεων, η τυχόν καθ’ υποτροπή τέλεσή τους, η επίπτωσή τους στην εύρυθμη λειτουργία του πιστωτικού ή του χρηματοδοτικού ιδρύματος και η ανάγκη πρόληψης παρόμοιων περιστατικών."

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=3391&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT


Το εξοργιστικό είναι τα πρόστιμα που επεβληθήσαν δεν είναι σύμφωνα με τον αριθμό παραβάσεων που έκανε η κάθε τράπεζα αλλά επιβλήθηκε ενα μικρό ποσό για να λέμε οτι οι τράπεζες πληρώνουν πρόστιμα.

Ενέργειες τέτοιες σαν κι αυτές του κ.Προβόπουλου θα πρέπει να ανυσηχούν τον κ.Παπακωνσταντίνου γιατί οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο την κοροιδία των τραπεζών.


Δεν υπάρχουν σχόλια: