Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Το Ι.Κ.Α. αποδέχτηκε το αυτονόητο για το επίδομα μητρότητας.


Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έκανε δεκτή αρ. 431/2010 ατομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και έκδοσε την ακόλουθη εγκύκλιο.
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, η αξίωση για την καταβολή των επιδομάτων μητρότητας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην ύπαρξη του πραγματικού γεγονότος του τοκετού και να μην εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια της εγκυμοσύνης, η οποία οδήγησε σε αυτόν (δηλ. δεν θα επηρεάζεται από το γεγονός ότι ο τοκετός υπήρξε πρόωρος ή πρώιμος, επήλθε δηλ. και πριν τη συμπλήρωση της 28ης εβδομάδας κύησης), ούτε και από τη γέννηση ζωντανού ή μη εμβρύου ή την επιβίωση του νεογνού μετά τη γέννησή του.

Έτσι, οι ημέρες επιδότησης κυοφορίας που αντιστοιχούν στο χρονικόδιάστημα μεταξύ της πραγματικής και της πιθανολογηθείσας ημερομηνίας τοκετού θα μεταφέρονται μετά το επίδομα της λοχείας, ώστε ο συνολικός χρόνος της επιδότησης για τη μητρότητα να μην υπολείπεται των 119 ημερών,με την προϋπόθεση όμως αποχής από την εργασία της.

Αυτό που απαιτείται είναι μόνο η γνωμάτευση ιατρού του Ι.Κ.Α., μέσω της οποίας θα ορίζει απλώς την κατά την πρόβλεψή του πιθανή ημερομηνία τοκετού της ασφαλισμένης.

(Ο αριθμός ΑΔΑ στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την εγκύκλιο είναι 4Α9Ι4691ΩΓ-Β6.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: