Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

Στο "κόλπο" του άρθρου 99 και η ΑΕΚ.


Eυλογία για όλο και περισσότερες εταιρείες μπορεί να χαρακτηριστεί το άρθρο 99 του πτωχευτικού δικαίου σχετικά με τα προβλεπόμενα περί προστασίας από τους πιστωτές.


Το άρθρο 99 στην ουσία αποτελεί την ανασκευή του άρθρου 44 του νόμου 1892/90.Ο νόμος στον οποίο υπάγεται το άρθρο 99 είναι ο 3588 του 2007.Διαβάστε παρακάτω ολόκληρο το άρθρο 99:

ΝΟΜΟΣ 3588/2007 - ΦΕΚ 153/Α'/10.7.2007
Πτωχευτικός Κώδικας.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ


Αρθρο 99
Προϋποθέσεις

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο αποδεικνύει οικονομική αδυναμία, παρούσα ή προβλέψιμη, χωρίς να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης των πληρωμών του, μπορεί να ζητήσει από το πτωχευτικό δικαστήριο το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής.
2. Στην αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο πρέπει να περιγράφεται η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, το μέγεθος και η κοινωνική σημασία της επιχείρησης από άποψη απασχόλησης, τα προτεινόμενα μέτρα χρηματοδότησής του και τα μέσα αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής. Στην αίτηση επισυνάπτεται σε πρωτότυπο, με ποινή απαραδέκτου αυτής, γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την αμοιβή του εμπειρογνώμονα και του μεσολαβητή.
3. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης, αν το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να ορίσει με διάταξή του εμπειρογνώμονα που επιλέγει από τον κατάλογο πραγματογνωμόνων, για να διαπιστώσει την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη. Προς το σκοπό αυτόν, ο εμπειρογνώμονας ζητεί από τον οφειλέτη όλα τα κατά την κρίση του αναγκαία οικονομικά στοιχεία, κατά παρέκκλιση δε από τις κείμενες διατάξεις, μπορεί να ζητήσει κάθε πληροφορία και από πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα και υποχρεούται να καταθέσει την έκθεσή του στον αρμόδιο γραμματέα εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από το διορισμό του.


(Κάντε κλίκ για να διαβάσετε ολόκληρο τον νόμο: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3588_07.htm)


Η συνήθης αμυντική θέση όσων επιδιώκουν την υπαγωγή τους στο άρθρο 99 είναι πως με την κίνηση αυτή αποσκοπούν στη διασφάλιση τόσο των πιστωτών όσο και της ίδιας της εταιρείας.

Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούν ότι η ενέργεια αυτή θα αποτελέσει προπομπό σειράς αρνητικών εξελίξεων, ειδικότερα σε μια περίοδο που η ακίνητη περιουσία υπερβαίνει κατά πολύ τις υποχρεώσεις των εταιρειών. Ο νέος πτωχευτικός κώδικας έχει διχάσει τον οικονομικό κόσμο εξαιτίας των απολαβών που τυγχάνουν οι εταιρείες οι οποίες βρίσκουν καταφύγιο στο νόμο με το πρόσχημα της προστασίας από τους πιστωτές.

Οι εταιρείες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας μετά την ένταξή τους απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, αλλά και από οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτων. Στο παρελθόν η λύση της αντιμετώπισης των χρεών -έστω και βραχυπρόθεσμη- αναζητούνταν μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή εισαγωγής μετοχών της εταιρείας στο χρηματιστήριο.

Σημαντικός είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων από δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας όπως η ακτοπλοΐα, οι κατασκευές, οι τηλεπικοινωνίες, η κλωστοϋφαντουργία, ακόμη και ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας, που φλερτάρουν με το ενδεχόμενο ακόμη και της πτώχευσης και αναζητούν τρόπους διεξόδου από τα οικονομικά τους αδιέξοδα.

Μεγάλος αριθμός κυρίως κατασκευαστικών εταιρειών αντιμετωπίζει αδιέξοδο εξαιτίας της δραματικής υποχώρησης του κατασκευαστικού έργου, αλλά και της απροθυμίας των τραπεζών να τις χρηματοδοτήσουν. Από την άλλη, σημαντικές είναι και οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των οφειλών του Δημοσίου για έργα που χρονολογούνται ακόμη και από το 2004.

Τα ονόματα εταιρειών όπως Αltec Τelecoms, Μicroland, Διεκάτ, Τeledome, Lannet, Έκτασις, ΣΑΟΣ, Ενωμένη Κλωστοϋφαντουρ- γία, Όμιλος Λαναρά, Βetanet, Hellenic Homes, Αφοί Μεσοχωρίτη, και Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες περιλαμβάνονται στη λίστα εκείνων που έκαναν αίτηση, η οποία είτε απορρίφθηκε είτε έγινε δεκτή.

Ανάλογο είναι και το παράδειγμα της ΑΕΚ, όταν πριν από μερικά χρόνια το άρθρο μπήκε για τα καλά στη ζωή των φίλων της, σε μια προσπάθεια εξυγίανσης του ιστορικού συλλόγου. Στην αίτηση που είχε κατατεθεί στο Εφετείο για υπαγωγή της ΑΕΚ στο άρθρο 44, οι βασικοί πιστωτές και μέτοχοι της ΠΑΕ είχαν ζητήσει να μειωθούν τα χρέη σε ποσοστό 95%, που σήμαινε ότι αν το αίτημα γινόταν αποδεκτό, θα μειώνονταν και τα χρέη προς το Δημόσιο κατά 95%.

Στην ίδια λογική μπήκε και η ΚΑΕ ΑΕΚ με το άρθρο 99.Στην ΑΕΚ είναι αισιόδοξοι ότι το δικαστήριο θα υπαγάγει τελικά την ΚΑΕ στο άρθρο 99. Κάτι που αν συμβεί, θα σημαίνει ότι για άλλους τρεις μήνες θα γίνουν διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές προκειμένου να επιτευχθεί διακανονισμός, ο οποίος θα έχει διάρκεια δύο ετών. Για όλο αυτό το διάστημα τα παλιά χρέη δεν θα ταλαιπωρούν την ΑΕΚ.


Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης


Δεν υπάρχουν σχόλια: