Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Ξεκινά το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου από 28 Μαρτίου 2011.Δείτε αναλυτικά τις προυποθέσεις.

Καθορίστηκαν οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή των δικαιούχων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), στο πρόγραμμα χορήγησης επιδότησης ενοικίου, για ενοίκια που καταβλήθηκαν το έτος 2009.
Οι δικαιούχοι εργατοϋπάλληλοι πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση επιδότησης ενοικίου, τις παρακάτω ημέρες εργασίας σε ασφάλιση οι οποίες είναι οι εξής:
1. Μεμονωμένα άτομα
α) 2.800 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος είναι μεμονωμένο άτομο
β) 2.200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος είναι μακροχρόνια άνεργος
γ) 1.700 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
δ) 1.300 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος είναι τυφλός.
ε) 1.700 τουλάχιστον ημέρες εργασιας οι εργαζόμενοι εποχιακής απασχόλησης και οι οικοδόμοι
στ) 500 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος είναι κινητικά ανάπηρος – παραπληγικός, ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματοποιήσεώς τους, αρκείνκατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να είναι δικαιούχος του Ο.Ε.Κ.
ζ) Οι ομογενείς, που προέρχονται από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης και έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα μέχρι 31-12-1999 και αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια ή το Ειδικό δελτίο Ταυτότητας.

2. Δικαιούχοι έγγαμοι ή/και με προστατευόμενα μέλη
α) 2.500 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν είναι έγγαμος, χωρίς παιδιά
β) 2.200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει ένα παιδί.
γ) 1.900 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει δύο παιδιά.
δ) 1.600 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει τρία παιδιά.
ε) 1.300 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει 4 παιδιά.
στ) 1.000 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει πέντε παιδιά.
ζ) 900 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει 6 παιδιά και άνω.
η) 1.900 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν τέλεσαν το γάμο τους μέσα στα δύο τελευταία έτη, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση επιδότησης ενοικίου.

Οι δικαιούχοι εργαζόμενοι της παραγράφου 2 σε περιπτώση, που είτε οι ίδιοι είτε προστατευόμενο μέλος τους έχει αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω,πρέπει να έχουν τις ακόλουθες ημέρες εργασίας:

1.500 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι,
1.300 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα παιδί,
1.100 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο παιδιά,
1000 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία παιδιά,
900   τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα παιδιά,
800 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν παιδιά,
700 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν παιδιά και άνω,
1.000 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρο ζευγάρι
500 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι κινητικά ανάπηροι,παραπληγικοί, εφ’ όσον προστατεύουν σύζυγο ή παιδί ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματοποίησής τους.

3. Οι δικαιούχοι μακροχρόνια άνεργοι, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τις ακόλουθες ημέρες εργασίας:
2.000 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι,
1.800 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα παιδί,
1.600 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο παιδιά,
1.400 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία παιδιά,
1.100 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 4 παιδιά,
800 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν παιδιά και άνω,
1.400 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρο ζευγάρι

4. Οι δικαιούχοι εργαζόμενοι των κατωτέρω ειδικών κατηγοριών πρέπει να έχουν
πραγματοποιήσει τις παρακάτω ημέρες εργασίας:

α) Οι εργατοϋπάλληλοι που κατοικούν στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης,Έβρου, Φλώρινας, Καστοριάς, Πέλλας, Σερρών και στα νησιά Ρόδο, Κω, Νίσυρο,Σύμη, Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Σάμο, Καστελόριζο, Χίο, Λέσβο,Λήμνο, Σαμοθράκη, Τήλο, Κάσο, Χάλκη και στα πέριξ ευρισκόμενα νησιά, πουυπάγονται διοικητικά στα μεγαλύτερα από αυτά, καθώς και οι δικαιούχοι που είναιτυφλοί, 1.200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας οι έγγαμοι,
1.100 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα παιδί,
1.000 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο παιδιά,
900 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία έως τέσσερα παιδιά,
800 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν πέντε παιδιά,
700 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν έξι παιδιά και άνω
1000 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια

β) Οι εποχιακώς εργαζόμενοι, που δικαιούνται το εποχιακό επίδομα από τον
Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και οι εργαζόμενοι που από τη σύμβαση της εργασιακής τους
σχέσης προκύπτει η εποχιακή τους απασχόληση και οι οικοδόμοι, απαιτείται να
έχουν πραγματοποιήσει τις ακόλουθες ημέρες εργασίας:

1.500 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι,
1.400  τουλάχιστονημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα παιδί,
1.300  τουλάζιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο παιδιά,
1.200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία παιδιά,
1.100 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 4 παιδιά,
900 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν πέντε παιδιά,
800 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 6 παιδιά και άνω
1.300 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια.
γ) Οι άγαμοι και οι εν χηρεία γονείς, που προστατεύουν,  ένα  παιδί, απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει τις 1.100 τουλάχιστον ημέρες εργασίας,1.000 τουλάχιστον ημέρες εάν προστατεύουν δύο παιδιά, 900 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία παιδιά, 800
τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα έως πέντε παιδιά,700 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν έξι παιδιά και άνω.
δ) Οι ομογενείς που προέρχονται από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης και έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα μέχρι 31.12.1999 και αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια, ή το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας,

5. Για όλες τις περιπτώσεις των αναπήρων δικαιούχων, το ανωτέρω ποσοστό αναπηρίας αυτών αποδεικνύεται με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του ασφαλιστικού τους φορέα, των δε προστατευομένων μελών τους είτε με οριστική είτε με δύο προσωρινές αποφάσεις ή γνωματεύσεις των αρμοδίων νομοθετημάτων Υγειονομικών Επιτροπών, πλην των περιπτώσεων των
προστατευομένων παιδιών και των τυφλών για τους οποίους απαιτείται μία μόνο προσωρινή απόφαση ή γνωμάτευση.

6. Από τις παραπάνω ημέρες εργασίας σε ασφάλιση, πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 120 συνολικά για τα  3 τελευταία έτη, τα προηγούμενα του χρόνου υποβολής της αίτησης για να θεμελιώνεται δικαίωμα υποβολής. Σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος κατώτατος συνολικός αριθμός των εκατόν είκοσι 120 ημερών εργασίας, ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα, υποβάλλοντας αίτηση στον Ο.Ε.Κ., να τις συμπληρώσει με εξαγορά, εφόσον οι ημέρες εργασίας που υπολείπονται για τη συμπλήρωση των 120 δεν υπερβαίνουν τις 50, με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ημερών εργασίας του είναι τουλάχιστον αυτό που απαιτείται για την κατηγορία του,
σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα. Η εξαγορά αυτή υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην VI ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ.

7. Ως ημέρες εργασίας στην ασφάλιση υπολογίζονται οι ημέρες συνταξιοδότησης των δικαιούχων που είχαν συνταξιοδοτηθεί προσωρινά λόγω αναπηρίας με ποσοστό 50% και άνω και στη συνέχεια, κατόπιν επανεξέτασης από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του ασφαλιστικού τους φορέα, ή παρατάθηκε η προσωρινή τους συνταξιοδότηση με το ίδιο ποσοστό αναπηρίας ή κρίθηκαν οριστικά ή επ’ αόριστο συνταξιούχοι ή ικανοί για κάθε εργασία.

8. Οι Έλληνες εργατοϋπάλληλοι που εργάστηκαν στο εξωτερικό πριν την υποβολή της αίτησης και έχουν πραγματοποιήσει μέσα στα όρια της Επικράτειας τις ημέρες εργασίας, της κατηγορίας τους, αλλά δεν έχουν πραγματοποιήσει τις 120 ημέρες εργασίας στην Ελλάδα, συνολικά για τα  3 προηγούμενα της υποβολής της αίτησης έτη, μπορούν να εξαγοράσουν όσες ημέρες εργασίας από
αυτές τους λείπουν, εξοφλώντας ταυτόχρονα και τις υπέρ Ο.Ε.Κ. οφειλόμενες εισφορές, με βάση την ίδια παραπάνω ασφαλιστική κλάση του Ι.Κ.Α.. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι εργατοϋπάλληλοι πρέπει να εργάζονται μέσα στα όρια της Επικράτειας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

9. Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή λόγω προσωρινής ή οριστικής αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή λόγω θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος, δικαιούνται επιδότηση ανεξαρτήτως ημερών εργασίας αρκεί, για τις ημέρες εργασίας που είχαν ασφαλιστεί σε Οργανισμό κύριας ασφαλίσεως μισθωτών, να είχαν καταβληθεί οι προβλεπόμενες υπέρ του Ο.Ε.Κ. εισφορές.
Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, δικαιούνται επιδότησης, αρκεί ο θανών δικαιούχος να πληρούσε τις προϋποθέσεις. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων της σύνταξης, η επιδότηση θα χορηγείται στους συνταξιούχους αυτούς μία φορά, κατά το λόγο του ποσοστού της σύνταξης που λαμβάνουν τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

10. Για το χρόνο της στράτευσης, ως ημέρες εργασίας υπολογίζονται στην ασφάλιση,10 για κάθε μήνα στράτευσης και μόνο εφ’ όσον αυτές απαιτούνται για τη συμπλήρωση των συνολικών ημερών εργασίας της κατηγορίας τους.

11. Οι ημέρες επιδότησης λόγω ανεργίας ή ασθένειας ή κυήσεως και λοχείας υπολογίζονται ως ημέρες εργασίας στην ασφάλιση.

12. Σε περίπτωση που κανείς από τους δυο συζύγους δεν έχει πραγματοποιήσει το συνολικό αριθμό ημερών εργασίας που απαιτούνται, τότε συνυπολογίζονται και οι ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ή την σύζυγο είτε βρίσκεται στη ζωή είτε πέθανε, εφόσον το σύνολο των ημερών εργασίας και των 2 συζύγων υπερβαίνει κατά 30% τις ημέρες εργασίας της κατηγοράς στην οποία ανήκουν.

13. Με παιδιά εξομοιώνονται οι εγγονοί και αδελφοί του δικαιούχου που προστατεύονται από αυτόν,

14. Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος εμπίπτει σε περισσότερες κατηγορίες, ισχύει αυτή με τις ευνοϊκότερες ασφαλιστικές προϋποθέσεις.
(Διαβάστε αναλυτικά την υπουργική απόφαση http://oek.siteline.gr/Ανακοινώσεις/219)

Δεν υπάρχουν σχόλια: