Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Γκάφα του κ.Βγενόπουλου με τις άγονες γραμμές!


Ο διαγωνισμός για το σύνολο των (24) αεροπορικών γραμμών προκηρύχθηκε επι κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας στις 10/06/2009 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 10/08/2009. Παράλληλα ορίστηκε και η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.Επειδή όμως δεν διενεργούνται διαγωνισμοί κατά το χρονικό διάστημα 5-20 Αυγούστου μετατέθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών για την 26η Αυγούστου 2009.

Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργήθηκε κανονικά στις 26/08/2009 αλλά μέχρι να γίνει η αξιολόγηση των προσφορών και να εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση ο κ.Καραμανλής αποφάσισε να γίνουν εθνικές εκλογές.Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα στις 18/09/2009 με Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών να ακυρωθεί η εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία.

Οι εκλογές γίνανε και ο νεός υπουργός κΡέππας με εντολή του παρέτεινε εκμετάλλευση των 19 γραμμών από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές - χωρίς αντιστάθμισμα - με παράταση των ισχυουσών Συμβάσεων μέχρι 30/11/2009, ενώ τροποποιήθηκαν οι συμβάσεις των υπολοίπων 5 γραμμών ως προς την ημερομηνία λήξης τους, (οι 3 έληγαν 30-04-11 και οι 2 στις 30-04-10), με νέα ημερομηνία λήξης την 30/11/2009.

Αμέσως μετά προκηρύχθηκε νέα διαγωνιστική διαδικασία για το χρονικό διάστημα 01/04/2010 – 31/03/2012 και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η 13η Ιανουαρίου 2010.

Τώρα για την κάλυψη των γραμμών κατά το χρονικό διάστημα από 01/12/2009 – 31/03/2010 προκηρύχθηκε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με την διαδικασία του κατεπείγοντος .Στην εν λόγω διαδικασία μετείχαν οι ακόλουθες αεροπορικές εταιρείες:
- AEGEAN AIRLINES, (συμμετείχε σε 16 από τις 24 γραμμές)
- ATHENS AIRWAYS, (συμμετείχε σε 15 από τις 24 γραμμές)
- ASTRA AIRLINES, (συμμετείχε σε 7 από τις 24 γραμμές)
- CARPATAIR, (Ρουμανίας), (συμμετείχε σε 1 από τις 24 γραμμές)
- OLYMPIC AIR, (συμμετείχε και στις 24 γραμμές) και
- SKY EXPRESS, (συμμετείχε σε 7 από τις 24 γραμμές)

Έτσι η επιτροπή αξιολόγησης κατακύρωσε στην αεροπορική εταιρεία ATHENS AIRWAYS 10 γραμμές, με συνολικό αντιστάθμισμα για το τετράμηνο 1.561.250€
Επίσης η Επιτροπή κατακύρωσε στην εταιρεία SKY EXPRESS 5 γραμμές με συνολικό αντιστάθμισμα για το τετράμηνο 632.007€

Όσον αφορά την οικονομική προσφορά της OLYMPIC AIR του κ.Βγενόπουλου η επιτροπή διαπίστωσε ότι η εταιρεία σε κάθε οικονομική προσφορά δήλωνε εγγράφως ότι «η παρούσα οικονομική προσφορά τελεί υπό τον όρο της ταυτόχρονης αποδοχής των Οικονομικών Προσφορών για το σύνολο των ακόλουθων γραμμών..» οι οποίες είχαν ομαδοποιηθεί αυθαίρετα κατά την κρίση της OLYMPIC AIR σε δυο ομάδες 16 και 8 γραμμών. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που η επιτροπή απέριψε την προσφορά του κ.Βγενόπουλου.Ουσιαστικά δηλαδή ήτανε μια επιχειρηματική γκάφα απο πλευράς του κ.Βγενόπουλου.

Απο τις 15 γραμμές που βρήκανε <<στέγη>> έχουμε ένα υπόλοιπο 9 γραμμών που είναι ορφανές ακόμα.


Για την κάλυψη αυτών των γραμμών προκηρύχθηκε νέα διαδικασία διαπραγμάτευσης στις 16/11/2009.


Σημειώνεται ότι στην νέα αυτή προσφορά της, η OLYMPIC AIR κατά σύμπτωση δεν περιέλαβε κανέναν όρο.Η γκάφα όμως είχε γίνει ήδη.


Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης
Δεν υπάρχουν σχόλια: