Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

Ο ΟΠΑΔ αναγνωρίζει μέχρι και τους ιατρούς της Βουλής.
 Με υπουργική απόφαση του κ.Κουτρουμάνη ο ΟΠΑΔ αναγνωρίζει πλέον και άλλους ιατρούς.
Πιο συγκεκριμένα  αναγνωρίζονται οι συνταγογραφήσεις των ιατρών της Ελληνικής Αστυνομίας και των Σωμάτων Ασφαλείας, των ιατρών που υπηρετούν στο ιατρείο της Βουλής και των ιατρών που εργάζονται στα Υπουργεία.

Αντιλαμβάνεστε οτι σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας νιώθανε εδώ και πολλές δεκαετίες οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ.Με ένα σύστημα εξέτασης των ασφαλισμένων του το οποίο ήτανε πάντα μια ταλαιπωρία. Με το νέο καθεστώς εξέτασης που είναι σαν του ΟΠΑΔ σίγουρα οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ θα νιώθουνε πολύ καλύτερα. 

Αφού αναφερόμαστε στον ΟΠΑΔ να πούμε οτι στην υπουργική απόφαση υπάρχει κάτι και για τους φαρμακοποιούς.Κάτι που αποδεικνύει οτι ο κ.Λουράντος έλεγε ψέμματα.

Και για το λόγου το αληθές δημοσιεύουμε σήμερα την υπουργική απόφαση του κ.Κουτρουμάνη όπου αναφέρει επιτέλους το αυτονόητο που δυστυχώς λείπει ακόμα σε πολλά πράγματα σήμερα στην Ελλάδα.Οτι δηλαδή ο ΟΠΑΔ υποχρεούται να καταβάλλει στο φαρμακοποιό, ανεξάρτητα από το χρόνο ελέγχου και εκκαθάρισης του λογαριασμού του, ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες περίθαλψης ασφαλισμένων του Δημοσίου (Υ.Π.Α.Δ.) και μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων, το πληρωτέο ποσό μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υποβολή του λογαριασμού. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: