Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

STOP στην ταλαιπωρία των ασφαλισμένων του ΙΚΑ για την θεώρηση των βιβλιαρίων τους αλλά και την πληρωμή παροχών ασθένειας.

 Πρίν απο λίγες μέρες η διοίκηση του ΙΚΑ έδωσε την δυνατότητα στους ασφαλισμένους του να μπορούν να επισκέπτονται οποιονδήποτε γιατρό του ΟΠΑΔ και του ΤΕΒΕ δίχως να πληρώνουν την επίσκεψη.   

Σήμερα η Διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και μετά την επιτυχημένη εφαρμογή του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος σε όλες τις Μονάδες Ασφάλισης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ανακοινώσε ότι εφεξής οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να θεωρούν τα βιβλιάρια υγείας και να πληρώνονται Παροχές Ασθενείας σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα του Ιδρύματος επιθυμούν, χωρίς να εξετάζεται ο τόπος κατοικίας ή απασχόλησής τους.


Ουσιαστικά έγινε το αυτονόητο μετά απο τόσες δεκαετίες.Δεν είναι λίγες οι φορές όπου απο τους προηγούμενους διαχρονικά εκάστοτε διοικητές του ΙΚΑ αλλά και υπουργούς ακούγαμε για την περιβόητη μηχανοργάνωση όπου θα μας έλυνε πολλά καθημερινά προβλήματα και ποτέ δεν γινότανε.

Υπάρχουν όμως και μερικές εξαιρέσεις για ορισμένες παροχές που λόγω της φύσης τους συνδέονται με συγκεκριμένο Υποκατάστημα, όπως είναι αυτές που για τη χορήγησή τους πρέπει να προηγηθεί γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής (ΑΥΕ ή ΒΥΕ), καθώς και οι αποφάσεις απόδοσης δαπάνης έκτακτης νοσοκομειακής περίθαλψης. Για τη χορήγηση των παραπάνω παροχών αρμόδιο ορίζεται το Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου και συνταξιούχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (π.χ. γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής για είδη πρόσθετης περίθαλψης υψηλού κόστους π.χ. αναπηρικά αμαξίδια).

Παράλληλα με την την δυνατότητα αυτή και σε συνδυασμό με τη νέα διαδικασία πληρωμής των παροχών ασθενείας με πίστωση τραπεζικών λογαριασμών συμβάλλει σημαντικά στην απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης παροχών ασθενείας. Έτσι ο ασφαλισμένος ή ο συνταξιούχος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορεί να υποβάλλει τα δικαιολογητικά για πληρωμή σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επιθυμεί και να πιστώνεται στη συνέχεια ο τραπεζικός του λογαριασμός, αποφεύγοντας την άσκοπη ταλαιπωρία και πολύωρη αναμονή στα γκισέ των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: