Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Ο Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία δείχνει οτι υπάρχουν ελπίδες για την Ελληνική Οικονομία.

 Καθημερινά ακούμε απο τους διάφορους οικονομικούς αναλυτές οτι οδεύουμε στην χρεωκοπία διότι δεν παράγουμε τίποτα απολύτως.Τα στοιχεία όμως της Ελληνικής Στατιστικής υπηρεσίας που αφορούν για τον Δείκτη Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία για τον μήνα Ιανουάριο δείχνουν οτι η Ελληνική Οικονομία έχει δυνατότητες(Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0503/PressReleases/A0503_DKT27_DT_MM_01_2011_01_P_GR.pdf)


Η εξέλιξη του Δείκτη Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία για το μήνα Ιανουάριο 2011, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:
Ο Γενικός Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιανουαρίου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2010, παρουσίασε αύξηση κατά 9,1%, έναντι αύξησης 4,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκάμηνου Φεβρουαρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκάμηνου Φεβρουαρίου 2009 - Ιανουαρίου 2010, παρουσίασε αύξηση κατά 4,2%, έναντι μείωσης 25,6% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Πιο συγκεριμένα σύμφωνα με την ανάλυση ετήσιων μεταβολών Γενικού Δείκτη Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία η αύξηση του Γενικού Δείκτη Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία κατά 9,1% το μήνα Ιανουάριο 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2010, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:

α. Στη μείωση του Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εγχώριας Αγοράς κατά 6,5%.
β. Στην αύξηση του Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 32,7%.

Τα νέα είναι ακόμα καλύτερα σύμφωνα με την ανάλυση ετήσιων μεταβολών Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς όπου η αύξηση του Γενικού Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 32,7% το μήνα Ιανουάριο 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2010, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών που έχει ως εξής:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης κατά 36,7%.
β. Στην αύξηση του Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης κατά 29,7%.

Αυτό που μας λένε οι συγκεκριμένοι δείκτες είναι οτι υπάρχει εξωστρέφεια στην Βιομηχανία μας και είναι κάτι που πρέπει πρώτα να το εκμεταλευθούμε σαν χώρα αλλά και να γίνει οδηγός και για άλλους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: