Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

Χαρτογραφήθηκαν οι πρώτες βίλες στην Β.Α. Αττική μετά τις φωτιές του 2009.


Μετά απο χρόνια δημοσιεύτηκε μια καλή είδηση για τις υπηρεσίες της Κτηματολόγιο Α.Ε


Την 1η Απριλίου παρέδωσε στην νεοσύστατη Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων του Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα που παρήχθησαν από το «Σύστημα Τηλεπισκόπησης Χαρτογράφησης» για τις περιοχές της Β.Α. Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2009.

Για την παραγωγή των αποτελεσμάτων έγινε σύγκριση μεταξύ φωτοληψιών, οι οποίες ελήφθησαν στις ημερομηνίες 27/08/2009 και 22/02/2010, από όπου διαπιστώθηκαν 117 μεταβολές και καταγράφηκαν οι θέσεις τους με γεωγραφικές συντεταγμένες.(κάντε κλίκ για να δείτε τις δορυφορικές φωτογραφίες http://www.ktimatologio.gr/ktima/index.php?ID=kt_news&Rec_ID=1176 ). Οι αλλαγές αυτές αφορούν κυρίως σε ενδεχόμενη αυθαίρετη δόμηση ή σε αλλαγές που παρατηρήθηκαν στην επιφάνεια του εδάφους (εκχερσώσεις, εκσκαφές, κλπ).


Η διαδικασία παρακολούθησης και ανίχνευσης των αλλαγών για τη συγκεκριμένη περιοχή γίνεται σε μηνιαία βάση από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε, ενώ τα αποτελέσματα υποβάλλονται εντός των τριών πρώτων ημερών κάθε μήνα στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων για περαιτέρω ενέργειες.


Το πρώτο βήμα έγινε,οπότε αυτό που περιμένουμε επιτέλους απο την Υπουργό Περιβάλλοντος είναι να δούμε και κατεδαφίσεις.


Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: