Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

Το πάρτυ τελείωσε στο Ινστιτούτο της Μεταναστευτικής Πολιτικής με εντολή του κ.Ραγκούση.Διαβάστε ολα τα ταξίδια με τις προκλητικές χρεώσεις.


Μόνο οι δημοσιογράφοι του ΣΚΑΙ δεν έχουν καταλάβει ακόμα το πάρτυ που γινότανε στο Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής(ΙΜΕΠΟ) με τα παράλογα έξοδα.Ευτυχώς που το κατάλαβε έγκαιρα ο υπουργός εσωτερικών κ.Ραγκούσης και αποφάσισε να το σταματήσει αυτό το πάρτυ.

Ας δούμε πρώτα ποιός υποτίθεται οτι θα έπρεπε να είναι ο ρόλος του ΙΜΕΠΟ.Το ΙΜΕΠΟ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Συστάθηκε το έτος 2002 επι κυβέρνησης του κ.Σημίτη και είχε ως αποστολή τη διεξαγωγή ερευνών και την εκπόνηση μελετών που υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής της Χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό του δόθηκε επίσης η αρμοδιότητα εκπροσώπησης των μεταναστευτικών οργανώσεων της Χώρας, καθώς και η δυνατότητα να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, να οργανώνει επιστημονικές εκδηλώσεις και να αναπτύσσει δράσεις επικοινωνιακής πολιτικής για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα μετανάστευσης. Για την υλοποίηση της αποστολής του αυτής το ΙΜΕΠΟ ελάμβανε μέχρι σήμερα ιδιαίτερα υψηλή τακτική επιχορήγηση που αντιστοιχεί σε ορισμένο ποσοστό επί των συνολικών εσόδων από τα παράβολα που καταβάλλουν οι μετανάστες στη Χώρα μας προκειμένου να ζητήσουν την έκδοση άδειας παραμονής.

Μόνο για τα έτη 2008 και 2009 το ΙΜΕΠΟ επιχορηγήθηκε με 1,6 εκ. και 2,435 εκ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ οι καταθέσεις του φορέα σε τραπεζικούς λογαριασμούς (προερχόμενες από τα αδιάθετα υπόλοιπα τακτικών και εκτάκτων επιχορηγήσεων του παρελθόντος) ανέρχονταν στις 31.12.2007 στο ποσό των 5,677 εκ. ευρώ.

Ωστόσο, η εξαιρετικά γενναιόδωρη αυτή προικοδότηση του ΙΜΕΠΟ αποδείχθηκε παραδόξως ανεπαρκής για την κάλυψη των δαπανών του καθώς τα δύο αυτά τελευταία έτη τα έξοδά του ανήλθαν σε 3,574 και 2,958 εκ ευρώ αντίστοιχα καθιστώντας τους ισολογισμούς αυτούς σοβαρά ελλειμματικούς, οι δε προαναφερθείσες καταθέσεις του μειώθηκαν στο ποσό των 4,099 εκ,. ευρώ.


Σημειώνεται δε ότι οι δαπάνες για τη μισθοδοσία του –διοικητικού ως επί το πλείστον- προσωπικού (17 εργαζόμενοι) που απασχολεί ανέρχεται στις 600.000 ετησίως.


Το υπόλοιπο των σχετικών ποσών φαίνεται να έχει αναλωθεί κυρίως για την κάλυψη υψηλότατου κόστους διεθνών συναντήσεων, τη διενέργεια πλειάδας εξαιρετικά δαπανηρών ταξιδίων μελών του ΔΣ και κυρίως του Προέδρου στην αλλοδαπή για τη συμμετοχή σε ανάλογες διοργανώσεις, την αμοιβή ειδικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων μετά από απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθώς και την ανάθεση εκπόνησης μελετών ή ερευνών σε εγχώριους ακαδημαϊκούς φορείς. (Κάντε κλίκ για να διαβάσετε όλα τα ταξίδια του ΙΜΕΠΟ http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/Minister/Seasonable/?id=2ad42c40-8a8d-403a-b4e9-58ec65d37f1d)

Οι υπέρογκες αυτές δαπάνες εδραίωσαν στους κύκλους των ενασχολουμένων με τα ζητήματα μετανάστευσης τη δυσάρεστη φήμη του ΙΜΕΠΟ ως ενός θεσμού υπερπολυτελούς λειτουργίας. Τη φήμη αυτή δυστυχώς φαίνεται να επιβεβαιώνει το γεγονός ότι το ΙΜΕΠΟ εξακολουθεί να στεγάζεται σε υψηλότατου μισθώματος ακίνητο της πεζοδρομημένης οδού Χάρητος στην περιοχή Κολωνακίου, διαθέτει δε για τις μετακινήσεις του Προέδρου και των μελών του ΔΣ δύο πολυτελή οχήματα 2.000 κ.ε.Άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οτι για μια εβδομάδα στην Ινδία και για 6 άτομα δαπανήθηκαν περίπου 36.000 ευρώ.


Μετά απο όλα αυτά η εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών για την κατάργηση του ΙΜΕΠΟ ήτανε κάτι αναπόφεκτο και σωστά έπραξε.


Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: