Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

Σε κάθε δαπάνη οποιουδήποτε Υπουργείου πληρώνουμε επιπλέον κρατήσεις για το Ταμείο των υπαλλήλων της Βουλής(Μ.Τ.Π.Υ.) και όχι μόνο.Το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκύρηξε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια εμβολίων προυπολογισμού 805.175,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.Συνολικά η προκύρηξη αναφερέται σε δέκα τύπους εμβολίων τα οποία όντως είναι αναγκαία για το σύνολο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Τα παράδοξα του πελατειακού Ελληνικού κράτους ξεκινάνε στο Άρθρο 8 όπου αναφερέται στον τρόπο πληρωμής του Αναδόχου αλλλά κα στις κρατήσεις.Στο άρθρο αυτο αναφερέται μια κράτηση 3% επι της καθαρής αξίας για το Μ.Τ.Π.Υ.(κάντε κλίκ για να διαβάσετε ολόκληρη την προκύρηξη http://www.yyka.gov.gr/prokurixeis/diak_201002.pdf)

Το ερώτημα που γεννάται είναι σε τι αναφέρονται τα αρχικά Μ.Τ.Π.Υ.? Η απάντηση είναι Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Σε αυτό το ταμείο μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δόκιμοι και μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι της Βουλής αλλά και των υπουργειων.(Διαβάστε αναλυτικά ποιοί μετέχουν στο Ταμείο http://www.mtpy.gr/02MetoxoiPages/metoxoi01.html)

Και δεν φτάνει μόνο αυτό αλλά το συγκεκριμένο Ταμείο για την επίτευξη του σκοπού του πραγματοποιεί επιπλέον έσοδα μέσω των κρατήσεων απο τις δαπάνες που βαρύνουν τον προυπολογισμό των Υπουργείων.Με αυτό τον τρόπο οι Έλληνες πολίτες πλήρωνουν για δεύτερη φορά ένα Ταμείο το οποίο το πληρώνουν ήδη οι ίδιοι πολιτικοί υπάλληλοι.Αυτό γίνεται κάθε φορά που υπάρχει μια δαπάνη του Υπουργείου,όπου υπάρχει και αντίστοιχη κράτηση του Μ.Τ.Π.Υ. (Διαβάστε τον Οδηγό κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. http://www.mtpy.gr/documents/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%9C%CE%A4%CE%A0%CE%A5.pdf)

Αναρωτιέται κανείς γιατί θα πρέπει να πληρώνουμε πάλι τους υπαλλήλους της Βουλής,την στιγμή μάλιστα που ο πρώτος μισθός τους έχει φτάσει στο προκλητικό ποσό των 1900 Ευρώ?


Ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: