Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

Απο 1η Οκτωβρίου όλες οι πράξεις και οι αποφάσεις στο Διαδίκτυο με το "ΔΙ@ΥΓΕΙΑ".


Από την 1η Οκτωβρίου όλα τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες υποχρεούνται να αναρτούν στο Διαδίκτυο νόμους και πράξεις που εκδίδουν. Η προσπάθεια αυτή της χώρας για μια ουσιαστική διαφάνεια, θα γίνεται μέσω του προγράμματος “Δι@ύγεια”.
Το πρόγραμμα “Δι@ύγεια” συντονίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων τον Ιούλιο του 2010 με το Νόμο 3861/10. Σημειώνεται ότι εφεξής πράξεις και αποφάσεις των φορέων που αναφέρονται στο ν. 3861/10 δεν θα εκτελούνται, αν πρώτα δεν έχουν λάβει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης από το πρόγραμμα “Δι@ύγεια”.

Η χρήση των νέων μέσων διαδικτυακής επικοινωνίας εξασφαλίζει ευρεία δημοσιότητα και πρόσβαση στην πληροφορία και προοδευτικά θα συντελέσει σε συνολική αλλαγή κουλτούρας σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση σε θέματα διαφάνειας. Η εφαρμογή του προγράμματος “Δι@ύγεια” θα συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου στη σχέση του Πολίτη με το Κράτος. Ο πολίτης πλέον έχει ενισχυμένες δυνατότητες να απολαύσει συνταγματικά του δικαιώματα, όπως είναι η πληροφόρηση και η συμμετοχή στη Κοινωνία της Πληροφορίας.Παράλληλα, με την υποχρεωτική ανάρτηση των πράξεων στο Διαδίκτυο, εξασφαλίζεται η υπευθυνότητα και η λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

Το πρόγραμμα “Δι@ύγεια” επίσης εισήγαγε τη δυνατότητα κάθε πολίτης να μπορεί να προσπελαύνει, εκτυπώνει και αποθηκεύει δωρεάν το σύνολο των ΦΕΚ που εκδίδονται από το Εθνικό Τυπογραφείο, χωρίς κόστος συνδρομής.

Επιπλέον, για πρώτη φορά στην Ελλάδα εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης μιας σειράς νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για πράξεις που αφορούν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, την εθνική άμυνα και τα απόρρητα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το πρόγραμμα “Δι@ύγεια” είναι καινοτόμο για τα διεθνή δεδομένα, με κύριο στόχο να αποφέρει τη μέγιστη δημοσιότητα της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης.

Οι πολίτες μπορούν να αναζητούν νόμους και πράξεις απλά και εύκολα, χρησιμοποιώντας λέξεις - κλειδιά και θεματικές κατηγορίες, με τις οποίες είναι καταχωρισμένη κάθε πράξη μέσω μιας εύχρηστης φόρμας αναζήτησης είτε από την ειδική ιστοσελίδα του κάθε φορέα που την εκδίδει, είτε συνολικά από τον ειδικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου, για όλους ανεξαιρέτως τους φορείς  http://et.diavgeia.gov.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: