Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

Σε δοκιμαστική λειτουργία το ηλεκτρονικό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας.Σε λειτουργία όλα τα βιβλία της Β' Γυμνασίου.

Υπάρχουν και οι καλές ειδήσεις σε αυτή την χώρα.Μια τέτοια είδηση είναι το ψηφιακό σχολείο το οποίο είναι γεγονός.Ακόμα βρίσκεται σε δοκιμαστική φάση αλλά ήδη υπάρχουν διαδικτυακά όλα τα βιβλία της Β' Γυμνασίου.(Δείτε τον διαδικτυακό τόπο του ψηφιακού σχολείου http://digitalschool.ypaideias.gr/ )


Το ψηφιακό σχολείο υλοποιείται με σειρά δράσεων που οργανώνονται σε πέντε βασικούς άξονες:
  1. Ενίσχυση των υποδομών δικτύου και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των σχολείων με στόχο την δημιουργία της ψηφιακής τάξης. Η ψηφιακή τάξη έχει γρήγορη σύνδεση με το διαδίκτυο, είναι εξοπλισμένη με διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας (π.χ. διαδραστικοί πίνακες), ενώ ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές αλληλεπιδρούν με δυναμικό τρόπο με τη χρήση όλων των σύγχρονων εργαλείων των ΤΠΕ
  2. Πλούσιο, διαδραστικό και αντιστοιχημένο με τα προγράμματα σπουδών ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο (e-books) για όλες τις τάξεις και τα μαθήματα.
  3. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
  4. Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής διοίκησης της εκπαίδευσης και διαχείρισης εκπαιδευτικών δεδομένων
  5. Οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις

Δυστυχώς επείδη είμαστε στην Ελλάδα και έχουνε δεί πολλά τα μάτια μας,θα περιμένουμε να δούμε την πλήρη εφαρμογή του ψηφιακού σχολείου.Ελπίζουμε το ψηφιακό σχολείο να μην μείνει εδώ και να εξελίσεται συνέχεια έτσι ώστε να έχουμε και το ηλεκτρονικο φροντιστήριο.Και με αυτό να φύγει ένα τεράστιο βάρος απο τους ώμους των γονιών που δυσκολεύονται πάρα πολύ να πληρώσουν σήμερα τα πανάκριβα δίδακτρα των φροντιστηρίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: