Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

To ALTER κάνει παρακράτηση φόρων 6,5 εκατ.Ευρώ εδώ και 9 μήνες και το ΣΔΟΕ έχει κάνει δέσμευση το 50% των λογαριασμών όψεως του τηλεοπτικού σταθμού.Είναι αξιοσημείωτο πως είναι δυνατόν οι δημοσιογράφοι ενός τηλεοπτικού καναλιού πανελλαδικής εμβέλειας όπως είναι το ALTER  απο την μια να κατακρίνουν με πολύ έντονο τρόπο - και σωστά κάνουνε - όλους αυτούς που δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και απο την άλλη το ίδιο το κανάλι να μην πληρώνει και να χρωσταέι χιλιάδες ευρώ ή καλύτερα εκατομμύρια Ευρώ.


Δηλαδή είναι υποκριτικό οι δημοσιογράφοι του ALTER να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση για τους απλήρωτους συμβασιούχους του Υπουργείου πολιτισμού και απο την άλλη να μην κάνουν κριτική στο ίδιο τους το κανάλι που δεν έχει πληρώσει τους υπαλλήλους τους και να τους χρωστάει 1.080 χιλιάδες Ευρώ όπως λέει το ALTER ή για να το καταλαβαίνουμε εμείς καλύτερα 1.080.000 ευρώ.


Απο τον κ.Χατζηνικολάου που είναι γνήσιος δημοσιογράφος θα περίμενε κανέις να αναφέρει στο δελτίο του οτι άλλη μια εταιρεία που κάνει παρακράτηση φόρων εδώ και εννέα μήνες είναι το ίδιο το κανάλι στο οποίο εργάζεται μιας και μιλαμε για 7 περίπου εκαττομύρια ευρώ.


Γιατί να είναι τόσο δύσκολο να αναφέρει στην πρωινή του εκπομπή ο κ.Αυτιάς οτι το κανάλι στο οποίο εργάζεται χρωστάει ακόμα περίπου 600.000 ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία.


Ο κ.Τράγκας και ο κ.Κώνστας που γνωρίζουν αρκετά απο επιχειρήσεις θα έπρεπε να αναφέρουν στα δελτία ειδήσεων που συμμετέχουν οτι το ALTER χρωστάει σε τόκους τραπεζών 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Και για να πούμε και το τελευταίο θα περιμέναμε απο δημοσιογράφους που θέλουνε να τους λέμε δημοσιογράφους ενημέρωσης να μας τα είχανε αναφέρει όλα αυτά πρίν κάνει την ερώτηση η επιτροπή κεφαλαιαγοράς και αναγκαστεί η διοίκηση του τηλεοπτικού καναλιού να βγάλει ανακοίνωση.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού ALTER:


Η "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ" με δ.τ. ALTER CHANNEL, σε απάντηση της με αρ. πρωτ: 29045/14-10-2010 επιστολής του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και του με αρ. πρωτ. 4415/14-10-2010 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διευκρινίζει ότι οι οφειλές της Εταιρείας προέρχονται από:
α) Παρακρατούμενους φόρους που ανέρχονται στο ποσό των 6.889 χιλιάδων € και αφορούν περίοδο από το Δεκέμβριο του 2009 μέχρι τον Αύγουστο του 2010. Εκ του ανωτέρω λόγου έχει δεσμευτεί το 50% των λογαριασμών όψεως της Εταιρείας. Οι οφειλές αυτές δεν βεβαιωμένες κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και κατά συνέπεια δεν είναι ληξιπρόθεσμες. Η Εταιρεία προτίθεται να προβεί σε διοικητικό συμβιβασμό καταβάλλοντας το συντομότερο δυνατόν το 20% της ανωτέρω οφειλής, ποσό που απαιτείται για να αρθεί η ως άνω αναφερόμενη δέσμευση και στη συνέχεια να ρυθμίσει το υπόλοιπο σε δόσεις. Για το διάστημα που υφίσταται η δέσμευση, υπάρχει προσωρινή ταμειακή δυσκολία, η οποία όμως λόγω του προσωρινού χαρακτήρα της εκτιμάται ότι δεν θα επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας.
β) Οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία που ανέρχονται στο ποσό των 548 χιλιάδων € που αφορούν περίοδο Αυγούστου 2010 και ήταν καταβλητέο τον Σεπτέμβριο 2010. Καμία νομική ενέργεια δεν έχει γίνει κατά της Εταιρείας εκ της ανωτέρω αιτίας. Η Εταιρεία εκτιμά ότι θα καταφέρει να καταβάλει την ανωτέρω οφειλή εντός του επόμενου μήνα.
γ) Τόκους προς τράπεζες που ανέρχονται στο ποσό των 4.461 χιλιάδων € και αφορούν το Α’ εννιάμηνο του 2010. Καμία νομική ενέργεια δεν έχει γίνει κατά της Εταιρείας εκ της ανωτέρω αιτίας. Η Εταιρεία συζητά με τις τράπεζες για τη διευθέτηση της ανωτέρω οφειλής.
δ) Οφειλές προς το προσωπικό που ανέρχονται σε ποσό 1.080 χιλιάδες € και αφορούν περίοδο Σεπτεμβρίου 2010. Καμία νομική ενέργεια δεν έχει γίνει κατά της Εταιρείας εκ της ανωτέρω αιτίας. Η Εταιρεία εκτιμά ότι θα καταφέρει να καταβάλει την ανωτέρω οφειλή εντός της επόμενης εβδομάδας.
Οι ανωτέρω οφειλές αποτελούν το 23,7% των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.
Τέλος, δεν υπάρχει κάποιο γεγονός το οποίο να έχει περιέλθει σε γνώση μας και να κρίνεται σημαντικό ως δυνάμενο να επηρεάσει δυσμενώς την περιουσιακή, νομική και οικονομική διάρθρωση της Εταιρείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: