Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

Επιτέλους ο Παπανδρέου έδωσε αρμοδιότητες σε έξι υπουργούς


Επιτέλους μετά απο αρκετές ημέρες ο Πρωθυπουργός καθόρισε τις αρμοδιότητε των υπουργών της νέας κυβέρνησης.Στην πραγματικότητα έβαλε ΄τελος στην πολιτική κριτική που του ασκήθηκε απο την αντιπολίτευση και τα ΜΜΕ αλλλά πρέπει να καταλάβουν όλοι τους οτι τους απλόυς πολίτες τέτοια θέματα έπαψαν να έχουν ενδιαφέρον.

Διαβάστε παρακάτω τις αρμοδιότητες ανα υπουργό:

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Νικόλαο Σηφουνάκη
ανατίθεται η άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων:
1. α) Της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας,
β) της Διεύθυνσης Χωροταξίας της Γενικής Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος.
2. Της εποπτείας:
α) του Οργανισμού ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας
περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας
«Οργανισμός Αθήνας»,
β) του Οργανισμού ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας
περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης
«Οργανισμός Θεσσαλονίκης»,
γ) του Οργανισμού ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας
περιβάλλοντος Ιωαννίνων «Οργανισμός Ιωαννίνων»,
δ) της εταιρείας με την επωνυμία «Ενοποίηση Αρχαιολογικών
Χώρων Αθήνας Α.Ε.» και
ε) της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.».

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναθέτουμε την
άσκηση των αρμοδιοτήτων:

α) Των Διευθύνσεων που συγκροτούν τις Γενικές Διευθύνσεις Κοινωνικής Ασφάλισης
και Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
β) της Υπηρεσίας Ελέγχου "απανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΥΠ.Ε.".Υ.Φ.Κ.Α.),
γ) της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής,
δ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού "υναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.),
ΑΔΑ : 4ΙΚ2ΘΩΠ-5
ε) του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε)
στ) Την εποπτεία των Ασφαλιστικών Οργανισμών και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

 Στην Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Μαρία-Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου
ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

ΑΔΑ : 4ΙΚ2ΘΩΠ-3
α. Τα θέματα της Γ΄ Γενικής Διεύθυνσης Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των υπαγόμενων σε αυτήν Διευθύνσεων.
β. Τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος ΙΙ (Τμήμα Ευρωπαϊκού ΚοινοτικούΔικαίου) της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας.
γ. Η εκτέλεση ειδικών αποστολών, που της ανατίθενται από τον Υπουργό
Εξωτερικών, ενεργούντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
2. Η Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών είναι αρμόδια για τα θέματα
υπηρεσιακής κατάστασης και μετακίνησης του προσωπικού του Γραφείου της.

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, Τηλέμαχο Χυτήρη
αναθέτουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Των Τμημάτων (ιοικητικής Εποπτείας Μ.Μ.Ε. και Ραδιοτηλεοπτικών
Θεμάτων (ιεύθυνσης Εποπτείας Μ.Μ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής (ιακυβέρνησης, (άρθρο 9 παρ. 1 περιπτώσεις α και
δ του π.δ. 258/1993, Α΄ 112, άρθρο 3 παρ. 2 π.δ. 189/2009 και άρθρο έκτο παρ. 4
περίπτ. στ ν. 3839/2010, Α΄ 51), που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού και
Τουρισμού με το άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. ε του π.δ. 96/2010
β) Της εποπτείας
αα) Των κρατικών Μ.Μ.Ε (άρθρο 9 π.δ. 258/1993 Α΄112)
ββ)) Του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου (ν. 3444/2006).

Στην Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας,  Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
Φωτεινή Γεννηματά ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Της Γενικής Γραμματείας  Δια Βίου Μάθησης και όλων των Υπηρεσιών που
ασκούν αρμοδιότητα σε θέματα  Δια Βίου Μάθησης.
β. Του Ενιαίου  ιοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,
Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού,  ιαπολιτιστικής Εκπαίδευσης και
Αποκέντρωσης..
γ. Του Τμήματος Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής της  ιεύθυνσης
Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών
 δραστηριοτήτων του Ενιαίου  Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.

Αναθέτουμε στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων:

α) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας,
β) της Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο «Επιχειρησιακή Μονάδα
Ανάπτυξης» (π.δ. 28/2010, Α΄ 64)
γ) της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης
δ) της εποπτείας των ακόλουθων φορέων:
1) της (ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.
2) των Ελληνικών Εκθέσεων – HELEXPO Α.Ε.
3) του Ελληνικού Κέντρου Αργιλομάζης (ΕΛΚΕΑΡ Α.Ε.)
4) του Ελληνικού Κέντρου Αργυροχρυσοχοϊας (ΕΛΚΑ Α.Ε.)
5) του Ελληνικού Κέντρου (έρματος Α.Ε.
6) του Ελληνικού Οργανισμού Μικρών και Μεσαίων
Επιχειρήσεων Α.Ε. (ΕΟΜΜΕΧ)
7) του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης Α.Ε. (ΕΛΟΤ)
8) του Εθνικού Συστήματος (ιαπίστευσης (ΕΣΥ( Α.Ε.)
9) του Κέντρου Ελληνικής Γούνας (ΚΕΓ Α.Ε.)
10) της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Κ.Α.Θ. Α.Ε.)
11) της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε.
12) του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.)
13) της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.)

Ας ελπίσουμε οτι επειδή αργήσανε να καθορίστουν οι αρμοδιότητες απο τον Πρωθυπουργό δεν θα το εκμεταλευτούν οι υπουργοί σαν δικαιολογία στην περίπτωση που αποτύχουν στο έργο τους.Οι πολίτες πλέον τέτοιες συμπεριφορές δεν τις αναγνωρίζουν.

(Διαβάστε τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister)

Δεν υπάρχουν σχόλια: